Skriv här det du söker efter!

Enter Arken

Enter Arken

Arken. Fabriksgatan 2, Åbo. Bildkälla: Åbo Akademis bildbank.

Programmet nedan erbjöds som en del av jubileumsåret under Enter ÅAU i april 2018.

Gå till historien – sätt ett avtryck i arkivet

Vad undersöker kulturvetare egentligen? Hur får de material till sin forskning? Vad händer med informationen som samlas in och hur kan du ta del av den?
Titta in på Cultura – det kulturvetenskapliga arkivet vid Åbo Akademi, där ämnena etnologi och folkloristik berättar mera om arkivets insamlingsverksamhet. Du får också chansen att lämna ett eget bidrag till arkivet för framtida forskning, eller bara prova på hur det känns att berätta om din semester, ditt husdjur eller din hobby för en forskare. Arkivet förevisar även kortfilmerna ”En flicka ung och fager – en erotisk visa” och ”Obehagliga kräk – fästingar och frågelistor” som lyfter fram material ur folkloristiska respektive etnologiska samlingarna.

Gå till historien, eller kom och ta reda på hur det går till. Filmerna visas i auditorium Nikander (D110) kl. 11-15 och intervjuerna sker i arkivberedningsrummet D105 kl. 11-14.30.

 

Islossning i Aura å ur ett historiskt perspektiv

FD Stefan Norrgård föreläser om temat i auditorium Westermarck (C101) kl. 14.30.

Islossningen i Aura å har genom tiderna väckt intresse hos den stora allmänheten. Tack vare källor från 1700- och 1800-talen är det möjligt att dels rekonstruera tidpunkten för islossningen under olika år och dels läsa om stadsbornas reaktioner inför händelsen.

Islossning i Aura å i Åbo 27.2.1882; sedd från västra stranden mot Aura bro. Reinberg, Fotografi av Johan Jakob (1823-1896).

Logopedi

Logopedin öppnar klinikerna i Arken kl. 11.00-14.00 (Rum B116 och B117). Kom och kolla din grundton eller testa att kommunicera utan ord!

Föredrag: Att underlätta samtal vid afasi, Pirkko Rautakoski, professor i logopedi
Kl. 10.00 och 13.00 i sal Panorama (B301)

Psykologi

Posterpresentation i Arkens aula kl. 12-14 av färsk och pågående forskning inom ämnet psykologi som berör följande områden: Rättspsykologi, emotioner, mänskliga attityder, sexualitet, kognitionspsykologi. Våra forskare och psykologistuderande presenterar dem och berättar mera om projekten, samt besvarar frågor. Postrarna är skapade på engelska men det är fritt fram att diskutera med de som finns på plats på svenska, finska eller engelska.

Pop-up språklabb och litteraturlabb

Plats: Arken Saussure (M128) och Voltaire (M127)
Tid: 11–14

Har du någon gång undrat över hur ditt namn skulle lyda i rysk översättning eller har du önskat lära dig tysk bastu-vokabulär? Tycker du om att lära dig ord och uttryck på främmande språk och att använda de kunskaper du redan har? Då är du på rätt plats i språk- och litteraturlabben som Åbo Akademis språkämnen inbjuder dig till! Vi vill förflytta dig till engelskans, finskans, franskans, ryskans och tyskans spännande värld. Det kommer inte att handla om enbart språk utan du kommer också att få möjlighet att testa dina insikter i litteratur: Känner du igen europeiska romanklassiker utgående från deras första mening? Är du beredd att ge dig ut på en litterär utflykt till Paris eller Stratford-upon-Avon?

Hjärtligt välkommen till våra laboratorier, där det inte väser eller sjuder, men där det viskas, talas, konverseras och parleras på åtskilliga språk!

 

Arkens bibliotek

Åbo Akademis bibliotek bjuder också in allmänheten till Arkens bibliotek (Fabriksgatan 2). Försäljning av dupletter och presentation av bibliotekets utrymmen ordnas vid varje heltimme.

Uppdaterad 27.12.2018