Skriv här det du söker efter!

En hållbar universitetsvardag

En hållbar universitetsvardag

Hållbar vardag

Vardagen inom universitetet tar sig olika uttryck vad gäller hållbarhet. Till det området hör inte bara ett miljötänk, såsom korrekt avfallshantering och ambitionen att bli en koldixiodneutral arbets- och studieplats. Hållbarhetsarbetet strävar till att stöda och utveckla den dagliga verksamheten.

Genom att värna om sina medarbetares hälsa och välmående (bakom inloggning) garanterar Åbo Akademi säkra och hälsosamma arbetsförhållanden. Också jämställdhetsfrågor beaktas i samband med rekrytering och integration av både studerande och personal.

Länkar

Mera information finns på Åbo Akademis intranät (kräver inloggning)

Kontaktuppgifter

Hör gärna av dig med dina tankar, frågor och förslag kring hållbarhet till e-postadressen sustainability@abo.fi.

Du kan också vara i kontakt direkt till direktören för hållbarhet och säkerhet, Stefan Willför.

Uppdaterad 30.4.2024