Skriv här det du söker efter!

Årsberättelsen 2018: Organisation

Årsberättelsen 2018: Organisation

Kansler
Ulrika Wolf-Knuts

Universitetskollegiet
Ronald Österbacka, ordförande

Styrelse
Externa medlemmar
Thomas Wilhelmsson, kansler emeritus och rektor emeritus (ordförande)
Taru Narvanmaa, styrelseordförande (vice ordförande)
Marita Hilliges, professor
Niklas Nordling, Head of Culture Transformation and Organization Development

Interna medlemmar
Olav Eklund, professor
Elina Pirjatanniemi, professor
Mikaela Björklund, universitetslärare
Majlen Saarinen, utbildningschef
Rasmus Lindqvist, politices studerande
Milla Stenström, filosofie studerande

Rektor
Mikko Hupa

Rektor i Vasa
Göran Djupsund (t.o.m. 28.2.2018)
Lisbeth Fagerström (fr.o.m. 1.3.2018)

Vicerektorer
Christina Nygren-Landgärds, vicerektor ansvarig för utbildning
Niklas Sandler, vicerektor ansvarig för forskning

Dekaner
Mikael Lindfelt, fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
Fritjof Sahlström, fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Malin Brännback, fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi
Tapio Salmi, fakulteten för naturvetenskaper och teknik

Universitetsservice
Ulla Achrén, förvaltningsdirektör

Fristående enheter
Pia Södergård, överbibliotekarie, Åbo Akademis bibliotek
Torbjörn Sandén, direktör, Centret för livslångt lärande

Uppdaterad 3.11.2021