Skriv här det du söker efter!

Årsberättelsen 2018: Ekonomi

Årsberättelsen 2018: Ekonomi

Åbo Akademi befann sig i en utmanande position inför år 2018. Den statliga finansieringen sjönk med 1,9 %, vilket tillsammans med en icke-optimal kostnadsstruktur på vissa sektorer kom att sätta sin prägel på året. Trots minskade inkomster visar Åbo Akademi ett positivt resultat på en miljon euro. Bakom det goda resultatet ligger en ökning i projektfinansieringen, minskade kostnader för verksamheten, samt en gynnsam utveckling på finansmarknaden som gav Åbo Akademi en avsevärt hög avkastning på investerings- och placeringsverksamheten.

Åbo Akademi beviljades för fjärde gången finansiering av Finlands Akademi för att profilera sin forskning. Finansieringen om 1,9 miljoner euro ska användas för att vidareutveckla de fyra befintliga tyngdpunktsområdena inom forskning: minoritetsforskning, molekylär process- och materialteknik, läkemedelsutveckling och diagnostik samt havet.

Stiftelsen för Åbo Akademi gav universitetet en uppskattad 100-årsgåva. Stiftelsen fortsätter finansiera spetsforskning vid Åbo Akademi för upp till 1,5 miljoner euro per år i tio års tid under perioden 2019–2028. Dessutom får universitetet 20 000 euro per år i tio års tid för att undervisande personal ska kunna göra studiebesök vid ett annat nordiskt universitet.

Uppdaterad 3.11.2021