Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Xu och Zhang finansieras med en miljon av Business Finland

Business Finland finansierar två forskare vid Åbo Akademi med målet att hjälpa dem få ut sina innovationer på marknaden. Medlen kommer ur finansieringstjänsten Research to Business (TUTL) och ges för två år med start i september 2022.

Professor Chunlin Xu finansieras av Business Finland med 523 000 för projektet CelluGel. Inom projektet utvecklas och kommersialiseras nya träbaserade biobläck som används vid 3D-bioprinting.

Med hjälp av biobläcken kan man skapa så kallade 3Dscaffold, vävnadsliknande 3D-strukturer som används vid cellstudier, läkemedelsscreening, vävnadsrekonstruktion och regenerativ medicin.

Business Finland finansierar biträdande professor Hongbo Zhang med 467 000 euro för projektet Comitell. Inom projektet utvecklas och kommersialiseras en inkapslingsmetod som bygger på biomineralisering, och gör det möjligt att skydda och bevara bioaktiviteten i friska mitokondrier man har tagit ut ur celler.

Målet är att i framtiden kunna göra mitokondrietransplantationer för att ersätta dysfunktionella mitokondrier i kroppen med friska mitokondrier. Mitokondrier är viktiga organeller i cellerna och många sjukdomar är relaterade till mitokondriedysfunktion.

Meningen med Research to Business-finansiering är att förbereda kommersialisering av innovationer och göra det möjligt att utföra tillämpad forskning så att innovationerna uppfyller affärsmarknadens och samhällets behov.