Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
24.1.2018
Åbo Akademi

Wilhelmsson ny styrelseordförande

Styrelseordförande Thomas Wilhelmsson
Thomas Wilhelmsson.

Åbo Akademis nya styrelse höll sitt konstituerande möte den 24 januari 2018. Styrelsen valde JD Thomas Wilhelmsson till styrelseordförande och EM Taru Narvanmaa till vice ordförande.

Thomas Wilhelmsson (f. 1949) är kansler emeritus och rektor emeritus för Helsingfors universitet, där han också har verkat som professor i civil- och handelsrätt. Wilhelmsson är en framgångsrik forskare, som också har haft många nationella och internationella förtroendeuppdrag.

– Jag ser fram emot att arbeta i Åbo Akademis styrelse. Åbo Akademi är en ytterst viktig aktör på den finländska utbildningsmarknaden som det enda heltäckande svenskspråkiga universitetet. Åbo Akademi är också ett internationellt erkänt vetenskapsuniversitet som på den senaste tiden lyckats väl med att profilera sin forskning, säger Wilhelmsson.

Taru Narvanmaa (f. 1963) är styrelseordförande i Puutarhaliike Helle och har tidigare bland annat varit vice verkställande direktör och medlem i ledningsgruppen för Aktia Bank. Hon har varit medlem i Åbo Akademis styrelse sedan 2016.

Åbo Akademis styrelse består av tio personer. Utöver Wilhelmsson och Narvanmaa är de externa medlemmarna professor Marita Hilliges och Head of Culture Transformation and Organization Development Niklas Nordling (styrelsemedlem sedan 2016). Universitetssamfundets representanter är professor Olav Eklund, professor Elina Pirjatanniemi, universitetslärare Mikaela Björklund, utbildningschef Majlen Saarinen, politices studerande Rasmus Lindqvist och filosofie studerande Milla Stenström.

Styrelseperioden är för första gången tre år, mot tidigare två, och avslutas 31.12.2020. Styrelsen är universitetets högsta beslutande organ. Enligt universitetslagen besluter styrelsen bland annat om de centrala målen för universitetets verksamhet och ekonomi.

Pressbilder:
Thomas Wilhelmsson: http://web.abo.fi/pressmaterial/styrelsen/Wilhelmsson_Thomas.jpg
Taru Narvanmaa: http://web.abo.fi/pressmaterial/styrelsen/Narvanmaa_Taru.jpg

Se det tidigare pressmeddelandet med hela nya styrelsen: http://www.abo.fi/public/sv/News/Item/item/13348

Tilläggsuppgifter:
Styrelseordförande Thomas Wilhelmsson, +358 50 301 9305
Rektor Mikko Hupa, +358 400 630 801