Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Vårt ätande påverkar hjärnans funktion

Känslan av njutning har ett starkt samband med ätande. Åbo universitetscentralsjukhus (Åucs) och det för Åbo universitet och Åbo Akademi gemensamma PET-centrumets forskare har påvisat att personer med sjuklig fetma har annorlunda hjärnbanor än normalviktiga personer. Detta förändras redan en månad efter bariatrisk operation.

Forskning har visat att ju längre människor lever desto lyckligare och mer tillfreds med livet är de. Därför behöver vi forskning av sambandet mellan känslor och hälsotillstånd. Känslor inverkar nämligen på människors hälsa.

Känsloforskning för hälsans skull

Forskare har undersökt känslor och hjärnans funktion i PET-centrumet i över tio års tid. Människors känslor styr ganska långt hennes beteende och därför är det viktigt att ta känslor i beaktande i sjukvård och förebyggande hälsovård.

Filosofie doktor Lauri Nummenmaa är en av PET-centrumets ledande forskare. Hans forskningsgrupp har bland annat forskat i vad som händer i överviktiga personers hjärnor då de äter läcker mat.

Porträtt på Lauri Nummenmaa.
Lauri Nummenmaa. Foto: Åucs.

– En av de viktigaste forskningarna har att göra med hjärnavbildning av fetma och njutning. Tidigare har man forskat i fetma som en metabolisk störning, alltså som ett problem som har att göra med ämnesomsättningen.

Bariatrisk operation förändrar hjärnan

I Nummenmaas forskning har man konstaterat att en person med sjuklig fetma har förändrade hjärnbanor jämfört med normalviktiga personer.

– Hjärnan går bokstavligen i ”fel läge”, vilket leder till att personen äter för mycket, säger Nummenmaa.

Med hjälp av PET-forskningen har Nummenmaas grupp utrett hjärnans transmittorer och sett vad som händer då människor äter och njuter av maten.

Överviktiga människor har bevisligen betydlig nedsatthet i de djupa banor som styr känslorna. Efter en bariatrisk operation förändras banorna och blir normala redan en månad efter operationen.

– Då har patienten inte ännu gått ner i vikt men hans eller hennes matvanor har förändrats. Utgående från den här forskningen kan vi dra slutsatsen att hjärnbanorna ändras på grund av ätandet.

Färre operationer

Tillspetsat kan man säga att en normalviktig person lättare känner njutning av mat medan en sjukligt överviktig person inte uppnår njutningskänslan lika lätt.
Neuroreceptorernas mängd är mindre före operationen och efter cirka en månad har mängden ökat betydligt.

– Som forskare vill jag såklart att man inte opererar människor i onödan. Vår forskning visar att ätandet påverkar hjärnans funktion. Därför behövs det sätt att förebygga överdrivet ätande (hyperfagi) och undvika övervikt redan i ett tidigt skede, i barndomen.