Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Vårens urvalsprov ordnas på campus

Universiteten har gemensamt beslutat att våren och sommarens urvalsprov ordnas på plats på campus eller i andra fysiska lokaler.

Universiteten har också utarbetat gemensamma riktlinjer för säkerhetsarrangemangen under proven.

Läs Finlands universitetsrektorers råd Unifis beslut om urvalsproven.

Åbo Akademis urvalsprov ordnas i slutet av maj och i början av juni på campus i Åbo och Vasa. Åbo Akademi ordnar totalt sju urvalsprov, samt ett språkprov som ordnas i april.

Alla sökande som inte redan har antagits till sitt första ansökningsmål utifrån enbart betyg, och som är friska eller inte försatta i karantän kan delta i urvalsproven.

– Vi befinner oss i en speciell och utmanande situation men vi har förberett oss noga och gör allt vi kan för att urvalsproven ska gå att genomföra säkert. På det här sättet blir det möjligt för de flesta att delta i urvalsproven. Alla sökande ska garanteras så rättvisa förutsättningar som möjligt, säger Mikael Lindfelt, prorektor med ansvar för grundutbildningen vid Åbo Akademi.

Läs mer om arrangemangen kring urvalsproven till Åbo Akademi.

Mera information:

Mikael Lindfelt 
Prorektor ansvarig för grundutbildningen vid Åbo Akademi
+358 50 544 2628
mikael.lindfelt@abo.fi

Gurli-Maria Gardberg 
Områdeschef för utbildningsservice vid Åbo Akademi
+358 46 921 5965
gurli-maria.gardberg@abo.fi