Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Åbo Akademis statsvetare har i dag publicerat en 150 sidor lång analys av riksdagsvalet. Den avslöjar att

Var tredje man i arbetsför ålder som röstade i riksdagsvalet valde Sannfinländarna

Enligt rapporten är partivalet fortfarande starkt förknippat med kön, ålder och utbildning. Av männen röstade hälften antingen på Sannfinländarna eller på Samlingspartiet, båda fick ungefär en fjärdedel av de manliga rösterna. Bland de kvinnliga väljarna var SDP etta, cirka en fjärdedel av kvinnorna röstade på Socialdemokraterna.

Sannfinländarna var populärast i alla åldersgrupper bortsett från de över 65-åriga väljarna. Bland pensionärerna var de populäraste partierna Saml. och SDP. När man kombinerar ålder och kön, ökar skillnaderna. Bland yngre dvs. 18–44-åriga kvinnor fick SDP 24 % av rösterna medan de Gröna, Samlingspartiet och Vänsterförbundet fick alla ca. 15 % av rösterna. Samtidigt är Sannfinländarna ett utpräglat manligt parti: av männen i åldersklasserna 18–64 röstade 33 % på Sannfinländarna, och nästan tre fjärdedelar av partiets totala röstetal kom från manliga väljare.

Rapporten visar att Sanna Marin är den överlägset mest omtyckta partiledaren hos finländarna och att övriga populära partiledare är Anna-Maja Henriksson, Li Andersson och Sari Essayah. Samtidigt får Maria Ohisalo, Annika Saarikko och Hjallis Harkimo de sämsta betygen från väljarkåren. Flera av rapportens analyser demonstrerar tydliga klyftor mellan liberala och konservativa värderingar: kvinnor är i medeltal mer värdeliberala än män.

Det finns även klyftor i politiska sakfrågor såsom EU-medlemskap. Mest positiva till Finlands EU-medlemskap är de Grönas, Samlingspartiets och Socialdemokraternas väljare, medan Sannfinländarnas väljare är mest negativa. I bokens analyser framkommer att missnöjet med social- och hålsovårdsreformen med välfärdsområden är stort. Beslutet att gå med i NATO får starkast stöd bland sakfrågorna. Rapporten visar också att stödet för demokratin är starkt i Finland och finländarna litar på de centrala demokratiska institutionerna. Regeringen Marin får godkänt betyg överlag, endast hos sannfinländska väljare är majoriteten missnöjda med den förra regeringen.

Undersökningen som gjordes innan och direkt efter riksdagsvalet offentliggjordes i dag i Björneborg i samband med evenemanget Suomi Areena (Finlandsarenan). Den engelskspråkiga rapporten har redigerats av professorerna Kimmo Grönlund och Kim Strandberg och den har inalles 15 författare. Rapporten består av 17 kapitel som behandlar på ett omfattande sätt röstning och samhällsopinion. Uppgifterna i rapporten kommer från en nätbaserad opinionsmätning, Medborgaropinion som finansieras av Finlands Akademi. Som mest hade mätningen 3885 svarspersoner.

Rapporten ”Finland Turned Right: Voting and Public Opinion in the Parliamentary Election of 2023” ges ut av Institutet för samhällsforskning Samforsk vid Åbo Akademi och finansieras av spetsforskningsenheten för allmän opinion: The Future of Democracy (demokratins framtid). Rapporten publiceras klockan 10 28.6.2023 på abo.fi/samforsk.

Mera information:

Kimmo Grönlund, professor i statskunskap
Telefon: +358 504096409
E-post: kimmo.gronlund@abo.fi

Kim Strandberg, professor i statskunskap
Telefon: +358 469216595
E-post: kim.strandberg@abo.fi