Kirjoita tähän hakemasi!

Lehdistötiedote

Lehdistötiedote

Tänään julkistettu Åbo Akademin politiikan tutkijoiden 150-sivuinen analyysi eduskuntavaaleista kertoo:

Joka kolmas työikäinen eduskuntavaaleissa äänestänyt mies valitsi Perussuomalaiset

Raportin mukaan puoluevalinta on edelleen vahvasti kytköksissä sukupuoleen, ikään ja koulutukseen. Miehistä noin puolet äänesti Perussuomalaisia tai Kokoomusta, kumpikin sai noin neljänneksen tuen miesten keskuudessa. Naisten ykköspuolue oli SDP, jota äänesti noin neljännes naisista. Perussuomalaiset oli suosituin puolue kaikissa ikäryhmissä yli 65-vuotiaita lukuun ottamatta.

Eläkeläisten ykköspuolueet olivat Kokoomus ja SDP. Kun ikä ja sukupuoli yhdistetään, erot kasvavat. Nuorehkoista eli 18–44-vuotiaista naisista äänesti 24 % SDP:tä ja n. 15 % tasaisesti Vihreitä, Kokoomusta ja Vasemmistoliittoa. Perussuomalaiset on leimallisesti miesten puolue: 18–64-vuotiaista miehistä 33 % äänesti Perussuomalaisia ja puolueen saamasta kokonaisäänimäärästä lähes kolme neljäsosaa tuli miesäänestäjiltä.

Raportin mukaan Sanna Marin on ylivoimaisesti suosituin puoluejohtaja suomalaisten keskuudessa. Myös Anna-Maja Henriksson, Li Andersson ja Sari Essayah saavat hyvät arvosanat. Huonoimmat arvosanat äänestäjät antavat Maria Ohisalolle, Annika Saarikolle ja Hjallis Harkimolle. Monet raportin analyyseistä osoittavat suuria ristiriitoja liberaalien ja konservatiivien arvojen välillä: naiset ovat keskimäärin liberaalimpia kuin miehet.

Myös poliittisten asiakysymysten suhteen Suomessa on ristiriitoja. Suomen EU-jäsenyyttä pitävät myönteisimpänä Vihreiden, Kokoomuksen ja SDP:n äänestäjät, kun taas Perussuomalaisten äänestäjät ovat tyytymättömimpiä. Kirjan analyyseistä käy ilmi, että tyytymättömyys hyvinvointialueihin perustuvaan sosiaali- ja terveysuudistukseen on suurta. Yksittäisistä asiakysymyksistä tuki on suurinta Suomen Nato-jäsenyydelle. Raportti osoittaa myös, että suomalaiset tukevat demokraattista hallitusmuotoa ja suurin osa suomalaisista luottaa keskeisiin demokraattisiin instituutioihin. Tyytyväisyys Marinin hallitukseen kokonaisuudessaan on suurta, vain Perussuomalaisten äänestäjistä yli puolet on tyytymättömiä edelliseen hallitukseen.

Eduskuntavaalien alla ja heti sen jälkeen tehty tutkimus julkaistiin tänään Suomi Areenalla Porissa. Englanninkielisen raportin ovat toimittaneet valtio-opin professorit Kimmo Grönlund ja Kim Strandberg ja sillä on yhteensä 15 kirjoittajaa. Raportissa on 17 lukua, joissa käydään laajasti läpi äänestämistä ja poliittisia mielipiteitä. Se pohjautuu netissä kerättävän Suomen Akatemian rahoittaman Kansalaismielipide-tutkimuksen vastauksiin. Vastaajia oli enimmillään 3885.

Raportin ”Finland Turned Right: Voting and Public Opinion in the Parliamentary Election of 2023” julkaisee Åbo Akademin Yhteiskuntatieteen tutkimuslaitos Samforsk ja rahoittaa yleisen mielipiteen tutkimuksen huippuyksikkö The Future of Democracy (demokratian tulevaisuus). Raportti on luettavissa klo. 10.00 lähtien sivulta https://www.abo.fi/institutet-for-samhallsforskning/

Lisätietoja antavat:
Kimmo Grönlund, valtio-opin professori
Puhelin: +358 504096409
S-posti: kimmo.gronlund@abo.fi

Kim Strandberg, valtio-opin professori
Puhelin: +358 469216595
S-posti: kim.strandberg@abo.fi