Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Välkommen på doktorspromotion

Åbo Akademi ordnar doktorspromotion fredagen den 20 maj 2022. Sammanlagt promoveras åtta jubeldoktorer, 13 hedersdoktorer och 90 personer som disputerat för doktorsgraden vid Åbo Akademi.

Promotionen äger rum i Åbo stads konserthus med början kl. 12.00. Du kan följa promotionsceremonin i konserthuset via livestream.

Promotionen är den främsta akademiska högtiden. Vid promotionen invigs de som avlagt doktorsexamen till sin doktorsvärdighet och får de insignier som hör till examen.

Efter promotionsakten i konserthuset i Åbo, går de nypromoverade doktorerna, akademistaten och gäster i ståtlig procession ner för Aningaisbacken till ekumenisk festgudstjänst i Åbo domkyrka.

Festligheterna avslutas med bankett i Logomo.

Läs mera om promotionen.