Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
Åbo Akademi
3.7.2017

Välja riksdag med lott? Åbo Akademi öppnar demokratins möjligheter på SuomiAreena

Det hundraåriga Finland behöver nya sätt för politiskt deltagande. Opinionsundersökningar visar att finländarna har ett mycket stort intresse av politik, men ändå är det många som inte röstar i val och bara en bråkdel som aktiverar sig inom de politiska partierna. Valundersökningar visar att det finns grupper av befolkningen där långt över hälften låter bli att rösta.

Åbo Akademi deltar som en del av sitt 100-årsjubileum i SuomiAreena med en paneldiskussion under rubriken ”Voisiko eduskunnan valita arvalla? Yhdenvertaisuuden toteutuminen vaalidemokratiassa”. Diskussionen hålls på stadshusets gård i Björneborg den 17 juli kl. 16.00–17.00.

Paneldeltagare är professorerna Kimmo Grönlund och Elina Pirjatanniemi från Åbo Akademi, Eero Heinäluoma (riksdagsledamot, SDP), Liisa Hyssälä (rådgivare vid Sitra, f.d. riksdagsledamot) och Johanna Suurpää (direktör, justitieministeriets enhet för demokrati, språk och grundläggande rättigheter). Moderator är kommunikationsföretagare och journalist Eeva Lehtimäki.

Bakgrunden för diskussionen är att hela samhället lider om det finns grupper som inte anser sig vara representerade i politiken.

– Varför skulle de då vara intresserade av de resultat som kommer därifrån? I förlängningen krackelerar lagstiftningens trovärdighet och hela rättsstatens idé lider, säger Elina Pirjatanniemi, professor i statsrätt och folkrätt.

Forskarna vill öppna upp för nya möjligheter att påverka politiken, till exempel genom att införa folkomröstningar som en vidareutveckling av medborgarinitiativen. En annan möjlighet kunde vara att stöda valdemokratin med så kallade medborgarpaneler, vars mål är att ta fram en genomtänkt folkopinion.

Kimmo Grönlund, professor i statskunskap, säger att medborgarpaneler kunde stärka de politiska beslutens legitimitet i svåra fall – till exempel nu i samband med den omtvistade landskapsreformen.

– En medborgarpanel är helt slumpmässigt vald, precis som i en opinionsundersökning. Däremot agerar panelerna som politiker, de samlas för att diskutera och får all information de behöver för att kunna ta ett beslut, säger Grönlund.

– Många forskare runtom i världen, däribland mitt team vid Åbo Akademi, har experimenterat med det här länge och hävdar att vanligt folk är kapabla att agera politiker.

 

Paneldiskussionen Voisiko eduskunnan valita arvalla? Yhdenvertaisuuden toteutuminen vaalidemokratiassa kan ses i direktsändning 17.7 kl. 16.00–17.00 i MTV3 Katsomo på adressen https://www.katsomo.fi/#!/jakso/942795.

 

Mera information:

Kimmo Grönlund
Professor i statskunskap vid Åbo Akademi
kimmo.gronlund@abo.fi
Tfn +358 50409 6409

Elina Pirjatanniemi
Professor i statsrätt och folkrätt vid Åbo Akademi
elina.pirjatanniemi@abo.fi
Tfn +358 50401 3735


Med vänlig hälsning,
Mia Henriksson
Informatör