Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Vad händer egentligen vid minnestest?

Användningen av olika minnesstrategier varierar mycket under de första minuterna av en minnesuppgift, visar ny forskning från Åbo Akademi.

Då vi utför minnesuppgifter som är nya eller krävande söker vi spontant genast efter lämpliga minnesstrategier. De här strategierna kan till exempel gå ut på att vi grupperar materialet på ett särskilt sätt, mentalt upprepar informationen för oss själva eller skapar associationer som hjälper oss återkalla informationen. Efter den här inledande fasen formar vi gradvis rutiner för att lösa uppgiften.

Enligt forskarna inom projektet BrainTrain vid Åbo Akademi är de observerade förändringarna i testdeltagarnas strategier viktiga av två skäl. För det första antyder resultaten, i motsats till vad som ofta antas, att minnestester inte mäter en och samma sak (exempelvis minnets kapacitet) under hela testet. Framför allt speglar testets inledande fas särskilt förmågan att lösa nya utmaningar. För det andra påverkas minnesprestationen starkt av den strategi vi använder, och strategi och minneskapacitet kan inte lätt skiljas åt.

Det faktum att vi snabbt tar i bruk strategier tillsammans med den efterföljande rutiniseringen överensstämmer med tanken att minnestester och andra vanliga kognitiva tester ur testtagarens synvinkel mer eller mindre motsvarar inlärningsuppgifter, menar forskarna.

– Minnestest är mångsidigare än vi vanligtvis tror. De mäter inte enbart minnet utan även våra färdigheter att hantera nya uppgifter. De här fynden kan utmynna i nya kognitiva mått på människans adaptiva förmåga som fokuserar på inledandet av krävande uppgifter, säger Matti Laine, professor i psykologi vid Åbo Akademi.

Användningen av minnesstrategier under uppgiftsprestation utreddes i två studier som publicerats i vetenskapliga journalerna Acta Psychologica och Quarterly Journal of Experimental Psychology.

Mera information:

Otto Waris, forskare, psykologie doktor
otto.waris@abo.fi

Matti Laine, professor i psykologi
+358 46 921 9168
matti.laine@abo.fi

Forskargruppens webbsida: www.braintrain.fi

Forskningsartiklar:

Waris, O., Jylkkä, J., Fellman, D., & Laine, M. (2020) Spontaneous strategy use during a working memory updating task. Acta Psychologica, 212, 103211. Klicka här för att läsa artikeln.

Waris, O., Fellman, D., Jylkkä, J., & Laine, M. (i tryck) Stimulus novelty, task demands, and strategy use in episodic memory. Quarterly Journal of Experimental Psychology. Klicka här för att läsa artikeln.