Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Mitä muistitestien aikana oikein tapahtuu?

Muistitestiin osallistuvat henkilöt käyttävät testin ensimmäisten minuuttien aikana vaihtelevasti erilaisia strategioita. Tämä käy ilmi Åbo Akademin tuoreen tutkimuksen tuloksista.

Kun muistitestin tehtävä on uusi tai vaativa, alkaa välittömästi siihen sopivien muististrategioiden etsintä. Käytettäviä strategioita voivat olla esimerkiksi muistettavan aineksen ryhmittäminen tietyllä tavalla, tiedon toistelu omassa mielessä tai erilaisten muistamista tukevien assosiaatioiden kehittäminen. Tämän alkuvaiheen jälkeen alkaa tehtävään vähitellen kehittyä rutiini.

Åbo Akademin BrainTrain-hankkeen tutkijoiden mukaan testattavien itse raportoimissa strategioissa havaitut muutokset ovat tärkeitä kahdestakin syystä. Ensinnäkin ne viittaavat siihen, että – toisin kuin yleisesti oletetaan – muistitesteissä ei mitata koko ajan yhtä ja samaa asiaa (esimerkiksi muistin kapasiteettia). Etenkin testin alkuosan suoritus heijastelee myös kykyä ratkoa uusia haasteita. Toisaalta valittu strategia vaikuttaa vahvasti muistisuoritukseen, eikä strategiaa ja muistin kapasiteettia ole helppo erottaa toisistaan.

Tutkijoiden mukaan nopea strategioiden käyttöönotto ja sitä seuraava suorituksen rutinoituminen tukevat ajatusta, että muistitestit ja muutkin yleisesti käytettävät kognitiiviset testit ovat testattavan näkökulmasta enemmän tai vähemmän oppimistehtäviä.

– Muistitestit ovat monipuolisempia kuin mitä yleisesti ajatellaan. Ne mittaavat muistin lisäksi myös kykyä käsitellä uusia tehtäviä. Havaintojemme pohjalta voidaan kehittää uusia mittareita, joilla arvioidaan ihmisen käyttäytymistä kognitiivisten tehtävien aloitusvaiheessa, toteaa Matti Laine, joka toimii psykologian professorina Åbo Akademissa.

Muististrategioiden käyttöä tehtäväsuorituksen kuluessa selvitettiin kahdessa tutkimuksessa, jotka on julkaistu tieteellisissä julkaisuissa Acta Psychologica ja Quarterly Journal of Experimental Psychology.

Lisätietoja:

Otto Waris, tutkija, psykologian tohtori
owaris@abo.fi

Matti Laine, psykologian professori
+358 46 921 9168
matti.laine@abo.fi

Tutkimusryhmän verkkosivu: www.braintrain.fi

Lähteet:

Waris, O., Jylkkä, J., Fellman, D., & Laine, M. (2020) Spontaneous strategy use during a working memory updating task. Acta Psychologica, 212, 103211. Lue artikkeli. 

Waris, O., Fellman, D., Jylkkä, J., & Laine, M. (painossa) Stimulus novelty, task demands, and strategy use in episodic memory. Quarterly Journal of Experimental Psychology. Lue artikkeli.