Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Uttalande gällande hanteringen av anmälan om trakasserier vid Åbo Akademi

Med anledning av diskussionen kring universitetslärare Saara Ilvessalos anmälan om trakasserier.

Åbo Akademi har under hösten fört samtal med parterna i fallet, särskilt med Saara Ilvessalo. Därutöver har vi arbetat med att utveckla våra processer och har utbildat vår personal i att bättre hantera frågor kring diskriminering, trakasserier och mobbning.

Åbo Akademi tar avstånd från alla former av osakligt bemötande och sexuella trakasserier. Vi har under många år arbetat målmedvetet med dessa frågor.

Trots det blir allt ändå inte rätt varje gång. Efter höstens diskussioner är det uppenbart att processen i det aktuella fallet inte fungerat på ett sätt som motsvarar våra ambitioner och värderingar utan främst tagit fasta på lagstadgade aspekter.

Vi vill be Saara Ilvessalo om ursäkt för att bristerna i vårt handlande orsakat henne lidande. Vi har inte varit tillräckligt lyhörda och empatiska i vårt bemötande.

Som arbetsgivare vill Åbo Akademi bli bättre på att skapa en arbets- och studiemiljö som garanterar psykologisk trygghet för alla. Det här är någonting vi aktivt jobbar på.

Mikael Lindfelt, rektor, Åbo Akademi
Heidi Backman, direktör för universitetsservice, Åbo Akademi