Kirjoita tähän hakemasi!

Ajankohtaista

Ajankohtaista

Julkilausuma häirintää koskevan ilmoituksen käsittelystä

Yliopisto-opettaja Saara Ilvessalon häirintäilmoitukseen liittyvän julkisuudessa käydyn keskustelun johdosta.

Åbo Akademi on syksyn aikana käynyt keskusteluja tapauksen osapuolten kanssa, varsinkin Saara Ilvessalon. Tämän lisäksi olemme kehittäneet prosessejamme ja kouluttaneet henkilökuntaamme käsittelemään syrjintää, häirintää ja kiusaamista paremmin.

Åbo Akademi sanoutuu irti kaikenlaisesta asiattomasta käytöksestä ja seksuaalisesta häirinnästä. Olemme usean vuoden ajan määrätietoisesti työskennelleet näiden kysymysten parissa.

Tästä huolimatta kaikki ei aina mene oikein. Syksyn keskusteluissa on käynyt selväksi, ettei prosessi kyseisessä tapauksessa ole toiminut pyrkimystemme ja arvojemme mukaisesti, sen sijaan prosessissa on huomio kiinnittynyt lähinnä lakisääteisiin näkökohtiin.

Haluamme pyytää Saara Ilvessalolta anteeksi, että menettelymme on aiheuttanut hänelle kärsimystä. Emme ole olleet tarpeeksi vastaanottavaisia ja empaattisia hänen kohtelussaan.

Työnantajana Åbo Akademi haluaa tulla paremmaksi kaikille psykologisesti turvallisen työ- ja opiskeluympäristön luomisessa. Työskentelemme aktiivisesti tämän parissa.

Mikael Lindfelt, rehtori, Åbo Akademi 
Heidi Backman, yliopistopalvelujen johtaja, Åbo Akademi