Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Plast i havet visar ekokatastrofen i våra världshav – vetenskapsutställningen i Skärgårdscentrum Korpoström hela sommaren

Plast i havet med originalnamnet Out to Sea – The Plastic Garbage Project är en internationell utställning som turnerar runtom i världen. Utställningen berättar om den ekokatastrof som plasten lett till i våra
världshav.

Fredagen den 3 maj 2019 öppnar utställningen i Korpoström. Det blir den första vetenskapsutställningen i Skärgårdscentrum Korpoström.

Utställningens medelpunkt, och symbol för katastrofen, är en installation av marint avfall från olika världshav. En stor del av utställningen visar bakgrunden till problemet och de allvarliga effekterna på haven, djuren och människan. För att uppmuntra besökare till handling visas viktiga globala och lokala aktörer i kampen mot marint avfall.

Utställningen är också en viktig pedagogisk ansats där Skärgårdscentrum Korpoström (Knattelabbet) och Åbo Akademi (Miljö- och marinbiologi) samarbetar med Skärgårdshavets Biosfärområde och Naturskolorna i Åboland (Natur och Miljö) för att i undervisningen lyfta fram plastproblemet.

Konstnärsresidenset AARK kommer under sommarens lopp att komplettera utställningen med installationer som bottnar i plastproblematiken och Hantverkstaden ställer till sommaren ut bruksföremål som tidigare gjordes av annat material än plast.

Utställningen öppnas av Roman Aebersold från Museum für Gestaltung Zürich. I samband med öppningen förhandsvisas ett avsnitt ur Antonia Ringboms film Arkipellina som är en kommande TV-serie för barn.

Finansiärerna för utställningen i Korpoström är Drosos Foundation, Stiftelsen för Åbo Akademi, Skyddsfond för Skärgårdshavet, Stiftelsen Brita Maria Rehnlunds Minne, Svenska kulturfonden, Svenska Folkskolans Vänner och Sparbanksstiftelsen i Korpo.

Utställningen i Skärgårdscentrum Korpoström 3.5–30.9.2019, håller öppet fre–sön i maj, och från juni alla dagar. Inträde: 5€/vuxen. Öppettider m.m. finns på adressen www.skargardscentrum.fi.


Mera information:
Christoffer Boström
Biträdande professor och utställningens koordinator
Åbo Akademi, miljö- och marinbiologi, +358 50 431 8226 eller +358 2 215 3400

Micaela Jansson
Verksamhetsledare, Åbolands skärgårdsstiftelses programutskott, +358 50 576 7047

Se också www.plasticgarbageproject.org