Skriv här det du söker efter!

Pressinbjudan

Pressinbjudan

Utrikesminister Valtonen besöker Åbo Akademi

Utrikesministeriets universitetsturné når Åbo Akademi. Vi välkomnar mediernas representanter att delta vid ett diskussionstillfälle om aktuella utrikes- och säkerhetspolitiska frågor med utrikesminister Elina Valtonen och en panel av sakkunniga. Tillfället är öppet även för allmänheten.

Just nu pågår beredningen av en ny utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse: ett centralt styrdokument för Finlands utrikes- och säkerhetspolitik, som preciserar en del områdesspecifika bestämmelser i regeringsprogrammet. Den första redogörelsen kom 1990, den senaste är från 2020 och den nya ska överlämnas till riksdagen under våren 2024.

Som en del av processen ordnar utrikesministeriet, under ledning av utrikesminister Elina Valtonen, under våren 2024 en serie paneldiskussioner om aktuella utrikes- och säkerhetspolitiska frågor i samarbete med fyra olika universitet runtom i landet. Nu har turen kommit till Åbo och Åbo Akademi.

I paneldiskussionen ”Den nya erans utrikes- och säkerhetspolitik – Regional säkerhet i fokus” deltar förutom utrikesministern även Elina Pirjatanniemi, professor i juridik och föreståndare för Institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi, riksdagsledamot Eva Biaudet och överstelöjtnant Joakim Paasikivi vid Försvarshögskolan i Stockholm.
Evenemanget är svenskspråkigt och öppet för alla som är intresserade av utrikes- och säkerhetspolitiska frågor.

Observera:
Oligatorisk förhandsanmälan för alla deltagare senast 24.3 klockan 23.59: https://crm.abo.fi/Events/3311/Apply

Vi välkomnar mediernas representanter att delta vid tillfället som ordnas i auditorium Argentum, Aurum, Henriksgatan 2 i Åbo, måndagen 25.3.2024 klockan 10–11. Publiken ombeds ta plats senast 9.45.

På eventuella förfrågningar om evenemanget svarar:
Kei Heikkilä, direktör för samverkan vid Åbo Akademi
Telefon: 050 475 9796

Iiris Hjelt, biträdande ansvarig tjänsteman, beredningen av den utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen
Telefon: 0295 350 366

Elisa Tarkiainen, utrikesminister Valtonens specialmedarbetare
Telefon: 0295 351 029

Välkomna!