Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Två ÅA-doktorer bland världens mest inflytelserika yngre forskare i kemiteknik

Den prestigefyllda amerikanska tidskriften Industrial and Engineering Chemistry Research har utsett de 20 mest inflytelserika yngre vetenskapsidkarna för året 2022.

Bland de 20 namnen finns två personer, Sébastien Leveneur och Alexey Kirilin, som båda har disputerat i ämnet teknisk kemi och reaktionsteknik vid Åbo Akademi under handledning av akademiprofessor Tapio Salmi och professor Dmitry Murzin.

Sébastien Leveneur som är docent vid Åbo Akademi idkar för närvarande mycket aktivt samarbete med universitetet.

Namnen publicerades också på tidskriftens omslag den 7 december 2022.