Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Tre nya professorer installerade vid Åbo Akademi

På fredagen 29 september installerades tre nya professorer vid Åbo Akademi i Gamla Akademihuset i Åbo.

Professorsinstallationen är en akademisk högtid då nya professorer installeras i sina ämbeten av universitetets rektor. Vid samma evenemang håller de nya professorerna sina installationsföreläsningar som är öppna för allmänheten.

Vid installationen i Gamla Akademihuset i Åbo den 29 september installerades Fakulteten för naturvetenskaper och teknik Tapani Viitala, professor i nya läkemedelsformuleringar, och Tiina Salminen, professor i biokemi. Fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik installerade Nina Tynkkynen, professor i miljöstyrning och policy.

Tiina Salminen, Nina Tynkkynen och Tapani Viitala.

I sin installationsföreläsning talade professor Nina Tynkkynen om Miljö och politik – för vem och av vilka?

Professor Tiina Salminen föreläste om Strukturbiologi – räddaren i nöden vid zoonotiska sjukdomar.

Professor Tapani Viitala berättade om Framtidens smarta läkemedel i sin installationsföreläsning.

Nina Tynkkynens forskning karaktäriseras av flertalet tvärvetenskapliga projekt, men den gemensamma nämnaren är hållbarhetsproblem, deras lösningar samt styrningen av samhällen mot en mer hållbar framtid.
Fokus i Tiina Salminens forskning ligger 3D-strukturen hos inflammations- och infektionsframkallande proteiner för att utreda deras funktionsmekanismer och molekylära växelverkningar på atomnivå, i syfte att utveckla målinriktade läkemedel och diagnostikmetoder.
Tapani Viitalas huvudsakliga forskningsfokus är att använda bland annat modellytor, levande celler samt nanovetenskap och -teknologi för att förbättra den mekanistiska förståelsen av läkemedlens och nanopartikelbaserade läkemedelsbärares verkan, distribution och effektivitet.