Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Tapio Salmi blir hedersdoktor vid Uleåborgs universitet

Tapio Salmi, professor i kemisk reaktionsteknik vid Laboratoriet för teknisk kemi och reaktionsteknik vid Åbo Akademi, promoveras till hedersdoktor vid Uleåborgs universitet i maj 2024. Ett hedersdoktorat är den högsta utmärkelse ett universitet kan tilldela en person.

Professor Salmis forskning sträcker sig från kemitekniska fenomen, kinetik och katalys till kemisk reaktionsintensifiering, reaktordesign och innovativ biomassabehandling. Salmi har samarbetat aktivt med forskare vid Uleåborgs universitet och har under sin karriär publicerat böcker, bokkapitel och mer än 650 referentgranskade artiklar i tidskrifter med hög genomslagskraft inom sitt område. Han innehar flera patent och har handlett mer än 70 doktorsavhandlingar.

Salmi är medlem i Finska Vetenskaps-Societeten, Finska Vetenskapsakademien och Ingenjörsvetenskapsakademien och har belönats med flera prestigefyllda priser för sin forskning. Han blev teknologie doktor vid Åbo Akademi 1986, fungerade som biträdande professor i teknisk kemi vid Åbo Akademi från 1989 till 1997 och är sedan 1998 professor i kemisk reaktionsteknik. Dessutom har Salmi under perioderna 2009–2013 och 2019–2023 haft titeln akademiprofessor utnämnd av Finlands Akademi.

Uleåborgs universitet tilldelar hedersdoktorat till utvalda personer som har uppnått internationell utmärkelse inom de discipliner som representeras vid universitetet, ofta till sådana personer som gjort betydande forskningssamarbeten med universitetets forskare. Hedersdoktorat kan också tilldelats personer som har gjort betydande bidrag till samhället och till verksamheten vid Uleåborgs universitet på andra sätt. Uleåborgs universitet promoverar totalt sjutton hedersdoktorer i maj 2024.

Läs Uleåborgs universitets pressmeddelandet här: https://www.oulu.fi/fi/uutiset/oulun-yliopisto-vihkii-17-uutta-kunniatohtoria-joukossa-marko-ahtisaari-islannin-presidentti-seka

en man i vit labbrock i labbet