Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Studerande och högskolerektorer möter Åbo stads ledning i en padelturnering den 30 augusti

Högskolorna i Åbo har utmanat Åbo stads ledning i en lekfull padelturnering. Turneringen går av stapeln vid padelplanerna i Kuppisparken (Hipposvägen 22) tisdagen den 30 augusti med start klockan 15.00.

Turneringen som återspeglar det goda samarbetet mellan högskolorna och staden är samtidigt ett sätt att fira att studenter och lärare äntligen kan återvända till campus efter en lång coronapaus. Med evenemanget vill man också lyfta fram idrottens betydelse för hälsa och välbefinnande, och det mångsidiga utbud av motionstjänster som både högskolorna och Åbo stad erbjuder.

I turneringen möts ett lag från Åbo stads ledning, högskolerektorernas lag och ett lag med representanter för högskolornas studentkårer.

I rektorslaget spelar: Örjan Andersson (Yrkeshögskolan Novia), Jukka Kola (Åbo universitet), Mikael Lindfelt (Åbo Akademi) och Vesa Taatila (Åbo yrkeshögskola).

I Åbo stads lag spelar: Biträdande borgmästare Piia Elo, kanslichef Tuomas Heikkinen, näringslivsdirektör Niko Kyynäräinen och ekonomidirektör Valtteri Mikkola.

I studentlaget ingår deltagare från Åbo universitet, Åbo Akademi och Åbo yrkeshögskola. CampusSport står för domarna.

Motionshösten i Åbo fortsätter när CampusSports hösttermin kör i gång i september. CampusSport erbjuder förmånliga och mångsidiga motionstjänster åt studerande och personal vid alla Åbohögskolor. Också Åbo stad erbjuder ett brett utbud av idrottstjänster. Studerande kan köpa ett studentarmband som ger dem tillgång till stadens idrottsanläggningar till ett förmånligt pris.

Matchschema 30.8.2022:

  1. Rektorerna mot studenterna kl. 15.00
  2. Studenter mot Åbo stads ledning kl. 15.20
  3. Åbo stads ledning mot rektorerna kl. 15.40
  4. Final kl. 16.00

Mera information om turneringen:

Anu Pellinen, anu.pellinen@turkuamk.fi, tfn 040 355 0351

Information om CampusSports motionsutbud:

Maija Rihko, maija.rihko@campussport.fi, tfn 050 598 5710
Webbsida: www.campussport.fi