Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Människor från olika kulturer använder samma tonläge i interaktion med barn visar ny studie

Det sätt som människor ändrar sina röster på när de talar eller sjunger till små barn är detsamma i olika kulturer. Det visar en studie som publicerats i prestigefyllda tidskriften Nature Human Behavior. Jan Antfolk, professor i tillämpad psykologi har tillsammans med två studerande från Åbo Akademi ingått i den grupp som utfört studien.

Forskare vid Harvard har lett en internationell grupp med över 40 forskare som samlat in över 1600 inspelningar av mänskligt tal och sång från 21 samhällen på sex kontinenter för att analysera de akustiska egenskaper som skiljer röster åt beroende på om de riktas mot spädbarn eller vuxna. Man fann att de akustiska egenskaperna konsekvent skiljde sig åt mellan inspelningarna beroende på om de riktade sig till spädbarn eller vuxna. Till exempel hade inspelningar som riktade sig till spädbarn renare klangfärger, sånger var mer dämpade och talet hade en högre tonhöjd.

Studien “Acoustic regularities in infant-directed speech and song across cultures” kan läsas här.