Skriv här det du söker efter!

Stockholmsbiskopen får pris för avhandling skriven vid Åbo Akademi

Stockholmsbiskopen får pris för avhandling skriven vid Åbo Akademi

Stockholmsbiskopen får pris för avhandling skriven vid Åbo Akademi

Teologie doktorn Andreas Holmberg, Åbo Akademi, numera biskop i Stockholms stift, har tilldelats Flodells forskningspris 2020.

Andreas Holmberg
Andreas Holmberg. Foto: Andreas Lundberg.

Av motiveringen framgår att Andreas Holmberg genom sin doktorsavhandling Kyrka i nytt landskap. En studie av levd ecklesiologi i Svenska kyrkan brutit ny mark inom sitt forskningsfält. Han studerar Svenska kyrkan där den på olika sätt befinner sig i en utmanande minoritetsställning, i sammanhang som kännetecknas av kulturell mångfald och socialt utanförskap. Holmberg gör det genom att lyfta fram grundläggande problem och genom att konstruktivt peka på nya vägar till en ”levd ecklesiologi” i en historiskt sett omvälvande situation för Svenska kyrkan.

Flodells forskningspris utdelas av Stiftelsen Sverige och Kristen Tro (SSKT) som är en forskningsstiftelse med samma rötter som Sigtunastiftelsen. Priset utdelades första gången 2016 i samband med SSKT:s hundraårsjubileum och tillföll då Jonas Ideström, Uppsala universitet. 2018 tilldelades det Marie Rosenius, Umeå universitet och 2020 alltså Andreas Holmberg, Åbo Akademi.

Forskningspriset kommer att överlämnas till Andreas Holmberg vid en högtid i Gustav Vasa kyrka i Stockholm den 28 mars 2020 kl. 16.00.