Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Språkkaféer erbjuder lärande i en avslappnad miljö

Språkkaféerna som ordnas av Språkcentret vid Åbo Akademi erbjuder en avslappnad miljö för internationella studenter som vill förbättra sina kunskaper i svenska eller finska tillsammans med andra internationella studenter och modersmålstalare.

Vi lär oss huvudsakligen vårt modersmål genom att lyssna och tala, inte genom kurser anser Zill Ellah.

Kommer du ihåg hur du lärde dig ditt eget modersmål? Många av oss kämpar med att lära oss nya språk trots att vi går kurser, använder appar och försöker memorera orden och reglerna.

– Tänk inte som en vuxen när du lär dig ett nytt språk, hur lärde du dig ditt eget modersmål, säger Zill Ellah, en av deltagarna på språkkaféet i Åbo.

Ellahs poäng är att vi inte lärde oss vårt eget modersmål med hjälp av kurser och studier, utan genom att lyssna på det och använda det i vårt dagliga liv.

– Vanliga språkkurser räcker inte för att lära sig tala språket, och jag ville öva på muntliga färdigheter och tillämpa det jag har lärt mig på kurser i praktiken, säger Rezwanul Haque på språkkaféet i Vasa.

Rezwanul Haque har nyligen börjat lära sig svenska och deltar gärna på språkkaféerna.

Kurser är naturligtvis en viktig del av att lära sig språk, men möjligheten att använda det i vardagliga situationer är en nödvändig del av inlärningsprocessen, och det är en av språkkaféets huvudsakliga funktioner.

En möjlighet till lärande för alla

Språkkaféerna startade våren 2023 och fortsatte under hösten samma år. Under våren arrangeras det tio språkkaféer i Åbo och nio i Vasa. Språkkaféerna arrangeras av språkcentret och finansieras av Talent Boost. Talent Boost är ett nationellt program med syftet att locka internationella talanger till Finland och erbjuda information och stöd till dem. I praktiken är det andra studenter som organiserar och leder språkkaféerna i egenskap av språktutorer.

– Vår uppgift är att få deltagarna att känna sig bekväma med att använda språket och att motivera dem via olika aktiviteter, säger Jannika Tallgård, som är en av språktutorerna i Vasa.

Språkkaféerna riktar sig till internationella studenter som vill förbättra sina kunskaper i svenska eller finska genom att delta i samtal om en rad olika ämnen tillsammans med andra internationella studenter och modersmålstalare i en avslappnad miljö med en låg tröskel för att delta.

Språktutorerna i Vasa. Viveca Hansson (t.v) och Jannika Tallgård (t.h).

– De flesta träffarna är på campus. Vi har också varit på promenader i staden, och vi planerar att ordna en picknick på den sista träffen på våren, säger Viveca Hansson, Tallgårds medtutor i Vasa.

Kaféerna passar studenter på olika nivåer och tutorerna kan anpassa programmet för att tillgodose deltagare i olika skeden av inlärningsprocessen, och deltagarna är i flera olika delar av sina språkresor. Vissa har precis slutfört sina nybörjarkurser medan andra har klarat testerna i den allmänna språkexamen (YKI), som är nödvändiga för att ansöka om finskt medborgarskap.

Alla kan engelska, och det kan vara ett tveeggat svärd

Många internationella studenter saknar möjlighet att i någon större utsträckning tala finska eller svenska i vardagen.

– Det är både bra och dåligt att alla här kan engelska, säger Hamid Reza på språkkaféet i Åbo.

Hamiz Reza ämnar fortsätta komma till språkkaféerna.

Han förklarar att folk snabbt byter till engelska om man kämpar lite då man talar finska eller svenska. Det är en av anledningarna till att språkkaféet uppskattas, det är ett tillfälle att förbättra sina språkkunskaper tillsammans med såväl andra i samma situation som modersmålstalare. Reza tycker att språkkaféerna skapar en rutin som också hjälper till att utveckla språkkunskaperna, och han planerar att fortsätta att delta.

– Kaféerna fyller också en social funktion, säger Ellah.

Motivation är den starkaste drivkraften då man lär sig språk, säger Karhan Özdenkçi.

Både deltagarna och tutorerna uppskattar den sociala funktion som kaféerna fyller. Eftersom de teman som diskuteras under träffarna varierar får deltagarna ofta möjlighet att lära sig mer om både Finland och staden de studerar i, medan tutorerna har möjlighet att lära sig av deltagarna, som kommer från olika delar av världen.

Det är en bra variation av diskussionsämnen och aktiviteter, såsom frågesporter, spel och dagens fråga, som följs av diskussioner och dialoger, säger Karhan Özdenkçi i Vasa.

Andrei Morariu har deltagit i språkkaféet sedan förra hösten och han har också gått kurser i svenska innan dess. Han går miste om en del av träffen, men väljer att kompensera för det genom att genomföra intervjun på svenska.

– Oroa dig inte för att säga fel sak, man kan lära sig av varandra, och andra är och har varit i samma situation, säger Morariu.

Andrei Morariu missar en del av kaféet, men kompenserar för det genom att ge intervjun på svenska.

Många av deltagarna har tidigare erfarenhet av att studera svenska eller finska, men Ellah och Reza säger att det inte finns incitament för internationella studenter att lära sig något av språken om de inte planerar att stanna i Finland även efter examen.

Från tutorer till vänner

Språkkaféerna har för tillfället fem tutorer, tre i Åbo och två i Vasa. Krista Virtanen, Cecilia Emas och Signe Nynäs är språktutorer i Åbo, medan Tallgård och Hansson är tutorer i Vasa. De ansökte alla om att bli tutorer eftersom de ansåg att det kunde vara en intressant erfarenhet, och det visade det sig vara. Det är inte bara deltagarna som lär sig nya saker, det gör även tutorerna.

– Det är roligt att träffa nya människor och höra om deras erfarenheter. Vi har en trevlig och lugn atmosfär här, och vi får lära oss om andra kulturer också, säger Hansson.

Inte nog med att det är både givande och roligt att arrangera kaféerna, tutorerna i Åbo kände inte varandra innan de började som språktutorer, men har sedan dess blivit goda vänner.

– Det är också ett bra sätt att utveckla sig själv, till exempel var jag tidigare ganska blyg, säger Virtanen.

– Det hjälper att vara utåtriktad och extrovert eftersom man inte kan hålla sig i bakgrunden som tutor, man måste vara beredd att ta initiativ och engagera deltagarna om det behövs, fortsätter Emas.

Ofta får man improvisera och vara kvicktänkt säger språktutorerna i Åbo. Från vänster till höger: Krista Virtanen, Cecilia Emas och Signe Nynäs.

Tutorerna påpekar också att det inte är ovanligt att de är tvungna improvisera och vara kvicktänkta under träffarna.

– Man ska inte vara rädd för att göra bort sig lite ibland, men jag tror att det också sänker tröskeln för deltagarna, säger Nynäs.

Mer information om språkkaféerna hittas här.

Deltagarnas tips för att lära sig språk

  • Läs och lyssna på nyheter (Yle har lätta nyheter på både svenska och finska).
  • Lyssna på poddar och musik, Spotify har poddar för att lära sig språk.
  • Oroa dig inte för att göra misstag, lyssna och våga tala språket.
  • Klargör din orsak till varför du vill lära dig språket och gör inte långa uppehåll i språkstudierna. En klar och tydlig orsak skapar motivation, och motivation är den starkaste drivkraften för inlärning.
  • Och såklart, delta i språkkaféer.