Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Snart är konst- och vetenskapsevenemanget ABOAGORA här – anmäl dig före 17.8

Konst- och vetenskapsevenemanget ABOAGORA handlar i år om vind. Huvudtalare vid evenemanget i Sibeliusmuseum den 24–26 augusti 2022 är fysikprofessorn Andrew Coates, konstnären och aktivisten Joan Sullivan samt konsthistorikern Hanna Johansson. De här huvudprogrampunkterna är avgiftsfria och öppna för alla.

Vinden bär forskare, konstnärer och publiken genom årets ABOAGORA ”Wind” som ordnas under tre dagar i Sibeliusmuseet, 24–26 augusti 2022.

Vinden är det fjärde temat i ABOAGORAS femåriga temahelhet The Five Rings (jord, vatten, eld, vind och tomhet), som utgår från den japanska samurajen och filosofen Miyamoto Musashis bok The Book of Five Rings (Go Rin no Sho, 1645). Under evenemanget behandlas vinden som ett mångskiftande element via olika vetenskaps- och konstformer. Luft är ett livsnödvändigt grundelement som är både konstant och dynamiskt: det förändras och innefattar även möjligheter till nyskapande.

Öppna föreläsningar och framträdanden

ABOAGORA är ett internationellt konst- och vetenskapsevenemang som årligen ordnas i Åbo. Det består av olika evenemang som byggs upp kring en rik variation av vetenskapliga och konstnärliga arbetssätt och perspektiv. Genom att registrera dig och betala deltagaravgiften senast den 17.8 2022 kan du delta i alla föreläsningar och framträdanden. Huvudföredragen, de så kallade AGORA-evenemangen, är avgiftsfria och öppna för alla och kräver inte förhandsanmälan.

I år har ABOAGORA tre huvudtalare. Professorn i fysik Andrew Coates (University College London), som deltagit i förvekligandet av flera rymdfärder, talar på onsdag 24.8 2022 om solvindarnas rörelser och inverkan på rymden, som vi ofta felaktigt föreställer oss som tom. Coates kommer också att dela med sig av ljudinspelningar som avslöjar hur vindar och plasmainteraktioner låter på andra planeter.

Senare samma dag fördjupar sig fotografen, författaren och aktivisten Joan Sullivan i en analys av historiska och samtida energiövergångar och deras karaktär som ett slags mellanrum. Navigeringen mot en fossilfri framtid underlättas om vi är kloka nog att lära oss av historien. Såväl Andrew Coates som Joan Sullivan deltar i evenemanget på distans.

Det tredje AGORA-evenemanget äger rum torsdagen den 25.8.2022 då konsthistorikern, professorn i samtidskonst och dekanen vid Konstuniversitetets Bildkonstakademi Hanna Johansson berättar om bildkonstens sätt och medel att presentera och representera luftelementet. Hur förs den till synes osynliga luften in i konstens visuella och estetiska rum?

Förutom AGORA-evenemangen är i år även framträdandet Många Röster – Many Voices, som kombinerar poesi, musik och teater, öppet för alla. Samarbetet mellan forskaren i samhällsvetenskaper Nanuli Silagadze och kompositören, sångaren och teologen Frank Berger har lett till ett verk som behandlar demokrati och diktatur. Även gatuteatergruppen Street Theatre VIR är med och sammanför i sitt framträdande gatuteaterns traditioner med dramatiska intriger. Verket framförs torsdagen den 25 augusti 2022 på Arkens innegård (Fabriksgatan 2).

I de andra framträdandena närmar ABOAGORA sig vinden via andningens många betydelser, tankar om osäkra tider och omvårdnaden om atmosfären. Den amerikanska performansgruppen Every house has a door framför avsnittet Fossils ur sitt projekt Carnival of the animals, som via olika källmaterial närmar sig uppståndelsen ”som en bakåtblåsande vind”.

Symposiets kulminerar fredagen den 26.8 2022 i ArtTeatros cirkuskonstshow Air, i vilken utlovas balansgång, hängande i hår och levitation. Cirkuskonstshowen äger rum i ArtTeatros lokaler i Gustavs. Busstransport ordnas till och från Gustavs.

Symposiets deltagaravgift är 40 € / för studerande och doktorander 20 €. Hela programmet och anvisningar för registreringen hittas här: https://aboagora.fi/programme/

ABOAGORA förverkligas som ett samarbete mellan ämnet kulturhistoria vid Åbo universitet, Donnerska institutet vid Stiftelsen för Åbo Akademi, Åbo Akademi och Konstakademin vid Åbo yrkeshögskola. Evenemanget finansieras av Kone-stiftelsen, Svenska kulturfonden, Åbo universitet, Åbo Akademi och Stiftelsen för Åbo Akademi.

 

Information:
Planerare Malla Lehtonen
E-post: aboagora@utu.fi
Tfn: 050 570 4017