Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Konst- och vetenskapsevenemanget ABOAGORA låter sig bäras av vinden i augusti – bekanta dig med programmet

På ABOAGORA, som förenar konst och vetenskaper, blåser det i år många slags vindar. Det tre dagar långa symposiet granskar vinden både bokstavligen och i överförd bemärkelse bland annat ur naturvetenskapernas, människovetenskapernas, bildkonstens, musikens och den performativa konstens perspektiv. ABOAGORA: ”Wind” ordnas i Sibeliusmuseet den 24–26 augusti 2022.

ABOAGORA ordnas i år för tolfte gången och tar sig nu an vinden, som är det fjärde temat i den femåriga temahelheten The Five Rings (jord, vatten, eld, vind och tomhet).

Luft är ett livsnödvändigt grundelement. Konstnärer har lekt med vind- och luftrelaterade teman som lätthet och genomskinlighet i varierande konstformer. I och med klimatförändringen och luftföroreningar har ren luft, luftströmmar och temperatur blivit centrala frågor för planetens överlevnad. Luften är emellertid inte ett stabilt element: den förändras och innefattar även möjligheter till nyskapande. På symposiet i augusti undersöks och diskuteras luftens skiftande natur och vindens många uttrycksformer.

Öppna föreläsningar och framträdanden

ABOAGORA-programmet består av AGORA-evenemang, som är öppna för allmänheten, och därtill olika programpunkter som sammanför konstens och vetenskapernas arbetssätt och synvinklar.

Årets huvudtalare, eller agorister, är professorn i fysik Andrew Coates (University College London), som deltagit i förvekligandet av flera rymdfärder, den kanadensiska fotografen, författaren och aktivisten Joan Sullivan och konsthistorikern, professorn i samtidskonst och dekanen vid Konstuniversitetets Bildkonstakademi Hanna Johansson.

På AGORA-föreläsningarna får man bland annat möjlighet att höra vindar från andra planeter, reflektera kring energiöverföring i både nutid och dåtid och granska hur luften har behandlats i olika former inom bildkonsten.

Förutom AGORA-föreläsningarna är även framträdandet Många Röster – Many Voices, som kombinerar poesi, musik och teater, öppet för alla. Samarbetet mellan forskaren i samhällsvetenskaper Nanuli Silagadzes och kompositören, sångaren och teologen Frank Berger har lett till ett verk som behandlar demokrati och diktatur. Även gatuteatergruppen Street Theatre VIR är med och sammanför i sitt framträdande gatuteaterns traditioner med dramatiska intriger.

I de andra framträdandena närmar ABOAGORA sig vinden via andningens många betydelser, tankar om osäkra tider och atmosfärens omvårdnad. Den amerikanska performansgruppen Every house has a door framför ur sitt projekt Carnival of the animals kapitlet Fossils, som via olika källmaterial närmar sig uppståndelsen ”som en bakåtblåsande vind”. Symposiets höjdpunkt blir ArtTeatros cirkuskonstshow Air, i vilken utlovas balansgång, hängande i hår och levitation.

Det mångvetenskapliga och -konstnärliga evenemanget ABOAGORA ordnades för första gången under Åbos kulturhuvudstadsår 2011. År 2019 inleddes den fem år långa tematiska helhet The Five Rings som har sin utgångspunkt i den japanska filosofen Miyamoto Musashis (宮本 武蔵, ca 1584–1645) tankevärld. Musashi var filosof, författare och rōnin – en herrelös samuraj. Hans verk The Book of Five Rings (Go Rin no Sho, 1645), som handlar om livsfilosofi och kenjutsu, är uppdelad i fem böcker. I var och en av dem granskas ett av stridens och livets element: jord, vatten, eld, luft och tomrum.

Symposiets inträdesavgift är 40 € / för studerande och doktorander 20 €. Hela programmet och anvisningar för registreringen hittas här: https://aboagora.fi/programme/

ABOAGORA förverkligas som ett samarbete mellan ämnet kulturhistoria vid Åbo universitet, Donnerska institutet vid Stiftelsen för Åbo Akademi, Åbo Akademi och Konstakademin vid Åbo yrkeshögskola. Evenemanget finansieras av Kone-stiftelsen, Svenska Kulturfonden, Åbo universitet, Åbo Akademi och Stiftelsen för Åbo Akademi.

 

Mera information:
Malla Lehtonen
Planerare
E-post: aboagora@utu.fi
Tfn: 050 570 4017