Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Sigrid Jusélius Stiftelse donerar 300 000 euro till Åbo Akademi  

Sigrid Jusélius Stiftelse skänker 300 000 euro till naturvetenskaperna vid Åbo Akademi. Totalt donerar stiftelsen över 32 miljoner euro till stöd för forskare och forskningsgrupper inom det medicinska området. 

– Jag är glad att vi kan ge ett betydande extra stöd till forskning i år, särskilt med tanke på den försvagade offentliga finansieringen för inhemsk medicinsk forskning, säger Jussi Laitinen, vd för Sigrid Jusélius Stiftelse. 

–  Vi är mycket tacksamma för Sigrid Jusélius Stiftelses donation. Åbo Akademis strategiska forskningsprofil Lösningar för hälsa är en innovativ tvärvetenskaplig plattform för forskning i anslutning till och i samarbete med den slags medicinsk forskning som stiftelsen understöder. Av de universitet som får motta en så betydelsefull donation är Åbo Akademi det enda universitet som saknar en medicinsk fakultet. Vi uppfattar detta som en stor erkänsla för den högklassiga forskning som bedrivs vid Åbo Akademi, säger Mikael Lindfelt, rektor för Åbo Akademi. 

Sigrid Jusélius Stiftelse är Finlands största privata understödjare av medicinsk forskning. Syftet med stiftelsen är att understöda och befrämja medicinsk forskning som har som mål att bekämpa sjukdomar som i hög grad är fördärvbringande för mänskligheten. 

 

Donationen från Sigrid Jusélius Stiftelse hör till ett motfinansieringsprogram, där staten stöder alla privata universitetsdonationer med en motfinansiering. Till sex universitet skänker stiftelsen totat 2,2 miljoner euro. Statens motfinansieringsperiod pågår till slutet av juni 2022.  

 

Mera information om motfinansieringskampanjen på adressen: www.abo.fi/donera 

Läs mera om forskningsprofilen Lösningar för hälsa: www.abo.fi/losningar-for-halsa