Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse donerar 75 000 euro till psykologin

Åbo Akademi får emotta en donation på 75 000 euro från Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse. Donationen riktar sig psykologin.

– Behov av psykologisk forskning och kompetens är allt viktigare i vårt samhälle. Jag är mycket glad att Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse bidrar med stöd inom detta område, och särskilt glad för att medel riktas till Åbo Akademi. Vi har det kunnande som behövs för att göra centrala forskningsinsatser, där de mest behövs, säger rektor Mikael Lindfelt.

Åbo Akademi kommer använda donationen till att vidareutveckla ett nystartat forskningsprojekt vid psykologin, vars syfte är att mäta individers sociala samspel och dess koppling till individernas psykosomatiska reaktioner. Projektet är nydanande och har betydande potential att öka förståelsen för hur människors sociala situation orsakar psykofysiska förändringar och, i värsta fall, fysisk och psykisk ohälsa.

– Vi är naturligtvis mycket glada över donationen. Den hjälper oss att verkställa och vidareutveckla vår forskning på hur psykisk och fysisk ohälsa uppstår i interaktioner mellan människor, till exempel att bättre kartlägga hur ensamhet eller dysfunktionella relationer resulterar i sänkt välmående, säger Jan Antfolk, professor i tillämpad psykologi.

Stiftelsen donerar 540 000 euro till finländska universitet. Utöver Åbo Akademi riktas donationerna till Aalto-universitetet, Helsingfors universitet, Uleåborgs universitet, Tammerfors universitet och Åbo universitet.

– Inom de medicinska fakulteterna, men också på annat håll bland våra universitet, görs värdefullt arbete som anknyter sig till vår stiftelses ändamål. Vi understöder vetenskaplig forskning med tonvikt på det psykiska välbefinnandets inverkan på den fysiska hälsan, säger Jannica Fagerholm, VD på Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse.

 

Donationen sker inom ramen för statens motfinansieringskampanj. Motfinansieringskampanjen pågår fram till den 30 juni 2022.