Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Roslöf ny direktör för Centret för livslångt lärande

TkD Janne Roslöf har utnämnts till ny direktör för Centret för livslångt lärande.

Åbo Akademis styrelse utsåg på sitt möte fredagen den 17 juni TkD Janne Roslöf till ny direktör för Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och yrkeshögskolan Novia. Sju personer sökte tjänsten. 

Roslöf utexaminerades till teknologie doktor vid Åbo Akademi 2002 och är verksam som docent vid ämnet datateknik vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik. Han arbetar även som arbetslivsprofessor vid Jyväskylä universitet och som överlärare vid Åbo yrkeshögskola. 

–  Valet föll på Roslöf tack vare hans mångsidig utbildning, goda arbetserfarenhet samt hans bakgrund både i det akademiska och i näringslivet. Han har även en syn på ledarskap som väl motsvarar Åbo Akademis värden, säger Thomas Wilhelmsson, ordförande för Åbo Akademis styrelse. 

Det är ännu öppet när Roslöf kommer tillträda som direktör. 

Centret för livslångt lärande är Svenskfinlands största enhet för vuxenutbildning. Läs mera om centrets verksamhet här: https://www.abo.fi/centret-for-livslangt-larande/ 

 

För mer information, kontakta: 

Thomas Wilhelmsson, styrelseordförande
Telefon: +358 50 301 9305 

Janne Roslöf, teknologie doktor
Telefon: +358 400 769 923