Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Kuukauden muistitreenauksen tulokset saavutettavissa jo puolen tunnin harjoittelulla jos strategia on oikea

Åbo Akademin tutkijaryhmän tulokset osoittavat, että työmuistia harjoittavaan tehtävään sopivan tehokkaan strategian opettaminen johtaa nopeasti samanlaisiin tuloksiin kuin kuukauden mittainen tavallinen tietokoneen kanssa tehtävä treenaus jossa ei tyypillisesti anneta mitään strategiaohjeita. Oikeanlaisen strategian merkitys näkyi myös kontrollihenkilöillä jotka eivät saaneet strategiaopetusta: heillä itse kehitettyjen strategioiden käyttö kytkeytyi parempaan työmuistisuoritukseen.

Tulokset puhuvat sen puolesta, että merkittävä osa työmuistitreenauksen vaikutuksista pohjautuu tehtäväkohtaisten strategioiden nopeaan kehittymiseen harjoittelun aikana, eikä työmuistin kapasiteetin kasvulle kuten alun perin on luultu. Tämä voi selittää myös sen, miksi tavanomaisen työmuistitreenauksen positiiviset tulokset rajoittuvat käytännössä vain treenattuun tehtävään ja sen harjoittamattomiin muunnelmiin. Työmuistia harjoittavia kaupallisia ohjelmia on runsaasti tarjolla, mutta ikävä kyllä työmuistin harjoittamisen vaikutukset eivät juurikaan ulotu harjoitustehtävän kaltaisia tehtäviä kauemmaksi.

Tutkimukseen osallistui 116 suomalaista aikuista, jotka satunnaistettiin kolmeen ryhmään. Yksi ryhmä sai lyhyen strategiaohjeen ja harjoitteli sen jälkeen puolen tunnin ajan tietokoneella työmuistin päivitystehtävää. Toinen ryhmä teki saman tietokoneharjoittelun ilman strategiaohjetta. Kolmas ryhmä osallistui pelkästään alku- ja lopputestaukseen. Koehenkilöiden käyttämiä strategioita selvitettiin kyselylomakkeella lopputestissä.

Tutkimus tehtiin BrainTrain-projektissa, joka on Åbo Akademin sisäinen huippututkimusyksikkö. Tutkimusta ovat rahoittaneet Åbo Akademin säätiö ja Suomen Akatemia. Se on vastikään julkaistu vertaisarviointia käyttävässä Scientific Reports -tiedelehdessä, joka on vapaasti saatavilla verkossa seuraavassa osoitteessa: www.nature.com/articles/s41598-018-22396-5

 

Lisätietoja antaa:

Professori Matti Laine
Psykologia, Åbo Akademi
Sähköposti: matlaine@abo.fi
Puhelin: 040-7695737