Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Rektor emeritus Bengt Stenlund har avlidit 

Rektor emeritus Bengt Stenlund har avlidit efter en kort tids sjukdom. Stenlund var professor i teknisk polymerkemi och verkade som rektor för Åbo Akademi åren 1988–1997.

Bengt Stenlund
Rektor emeritus Bengt Stenlund


Efter rektorsåren återgick Bengt Stenlund till sin professur (
1979–2002) vid dåvarande kemisk-tekniska fakulteten (KTF), i teknisk polymerkemi där han även fungerade som dekan 1982–1985. Stenlund var prorektor vid Åbo Akademi under åren 1985–1988. Han pensionerade sig från posten som professor vid 63-års ålder men fortsatte arbeta på deltid inom ett projekt som främjar intresset för studier i naturvetenskap och teknik fram till år 2010. 

Stenlund föddes den 17 augusti 1939 i Kristinestad. Han studerade kemi vid Åbo Akademi och blev teknologie doktor i fysikalisk kemi och träförädlingsteknik 1970. Hans forskning har fokuserat på polymera material, inklusive plastbearbetning, och utveckling av kompositmaterial. Hans arbete riktade särskilt in sig på tillämpningen av polymera material för medicinska ändamål, såsom exakt dosering av läkemedel. Under sin karriär publicerade han ett femtiotal vetenskapliga artiklar och översikter i finländska och internationella tidskrifter. Han verkade även som forskare vid träförädlingsindustrins Centrallaboratorium 1965–1977. 

Stenlund var medlem i Åbo Akademis styrelse från dess start 1982 till slutet av rektorsperioden 1997 och var dess ordförande 1988–1997.  

Stenlund promoverades till teknologie jubeldoktor vid Åbo Akademis promotion i maj 2022 och till hedersdoktor vid Karlstads universitet år 2000. Stenlund var även hedersledamot i Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland. Han har haft förtroendeuppdrag i flera nordiska och europeiska universitetsorgan, såsom bland andra European University Cooperation CRE (nuvarande EUA), Nordisk Industrifond, och Svenska skogsindustriella forskarskolan (FPIRC). Stenlund har varit ordförande för Finlands Akademis forskningsråd för naturvetenskap och teknik och har även haft ett antal utvärderingsuppdrag för flera europeiska universitet. 

Privat hade Stenlund ett intresse för litteratur och musik. Han engagerade sig även efter pensioneringen i en rad sammanslutningar förbundna med hans yrkesliv, till exempel Finska vetenskapssocieteten, Tekniska föreningen i Finland och i träffar med gamla studiekamrater. Han engagerade sig också i Åbo svenska pensionärsklubb, kulturföreningen Svenska bildningens vänner i Åbo, Svenska klubben och frimureriet. Han har erhållit Finlands Vita Ros orden för sina insatser. 

 

Åbo Akademi deltar i de anhörigas sorg och hedrar sin rektor emeritus med att flagga på halvstång vid huvudbyggnaden den 16.11.2023.