Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Reboot IoT Factory förnyar industrin med digitala lösningar – får ytterligare finansiering

Enheterna för datateknik och industriell ekonomi vid fakulteten för naturvetenskap och teknik vid Åbo Akademi har fått ytterligare finansiering för projektet Reboot IoT Factory.

Projektet går ut på att implementera olika digitala lösningar i den tillverkande industrin i Finland för att öka produktivitet och kvalitet, samt för att bättre reagera på förändringar i både marknaden och själva tillverkningsprocessen.

För Åbo Akademi erbjuder projektet en utmärkt insikt i behoven av digitala lösningar för den tillverkande industrin, och en möjlighet att jobba med arbetsmarknadsrelevanta frågeställningar för både forskare och studerande.

Projektet är en fortsättning på ett projekt med samma grundtema, där man vid Åbo Akademi bland annat utvecklat en digital lösning, också kallad Digital Twin, för att estimera underhållsbehovet i fartygs propulsionsystem.

Projektet, där Åbo Akademis budget uppgår till 750 000 euro, utförs under de följande 18 månaderna i samarbete med Teknologiska forskningscentralen VTT , Uleåborgs universitet, Aalto-universitetet, åtta industrianläggningar i Finland och 40 små och medelstora bolag inom IT-branschen.

Läs mera: https://www.vttresearch.com/media/news/reboot-iot-factory-reforms-industry-with-digital-solutions 

Närmare information: Viktor Sundholm (tfn 050 336 4985) och Jerker Björkqvist (tfn 050 409 6335).

Projektets webbplats: rebootiotfactory.fi