Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Fabriker som innovationsplattformar ger utvecklingen fart

Tillverkningsindustrin i Finland tar ett långt kliv framåt i den digitala omvandlingen genom att dra nytta av IoT-branschens starka företags- och forskningssektor. Målet är att fabrikerna ska fungera som innovationsplattformar och dela med sig av sina lyckade lösningar för att stärka konkurrenskraften.

Företags- och forskningsekosystemprojektet Reboot Finland IoT Factory ska sätta fart på den digitala omvandlingen i den finländska industrin. Projektet finansieras av Business Finland och dess företagspartner är ABB, GE Healthcare, Nokia och Ponsse. I forsknings- och utvecklingsarbetet får företagen stöd av Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, Uleåborgs universitet och Åbo Akademi. Finansieringen under projektets första fas uppgår totalt till cirka 5 miljoner euro.

Från Åbo Akademi deltar ämnena informationsteknologi och industriell ekonomi i projektet.

– Projektet erbjuder oss en möjlighet att stärka forskningen kring industrins digitalisering, såväl inom det direkt tekniska i form av sakernas internet och analytik, som det mera teknisk-ekonomiska i form av hur man skapar företagsekosystem inom plattformsekonomin, säger Johan Lilius, professor i datateknik vid Åbo Akademi.

– Ett intressant forskningstema är förstå sambandet mellan hur tekniska innovationer uppstår i industriella processer, och hur dessa tas upp av uppstartsföretag. Detta kräver en tvärvetenskaplig ansats. För de tekniska innovationerna behövs ofta djup teknisk kunskap, samtidigt som man måste kunna utvärdera deras ekonomiska potential.

Att testa nya teknologier som AR/VR, artificiell intelligens, digital twin och IoT, samt nya helhetslösningar i produktionen är förknippat med såväl kommersiella som tekniska risker. Den nya teknologins affärspotential måste bedömas redan före försöken, samtidigt som det i processen från teknologi till produkt ingår ett flertal utvecklingsskeden där toppforskningen spelar en betydande roll. Betydelsen av samarbete och delade erfarenheter är viktigt, och särskilt tydligt i ett land av Finlands storlek där det är mycket viktigt att resurserna används optimalt.

Fabrikernas egna ekosystem, men även övriga ekosystem av små och medelstora finländska företag, som SuperIoT, Analytics+, SMACC, FiiF, 5GTNF och AVR, inbjuds att göra snabba försök med de senaste forskningsrönen och dela information om såväl lyckade som misslyckade lösningar i effektiviseringen av produktionen.

De största strategiska utmaningarna för den finländska industrins konkurrenskraft hör ihop med materialhanteringen, förbättringen av robotarnas prestanda och samverkan mellan de anställda och den digitala arbetsmiljön.

Närmare information:

VTT
Marko Jurvansuu
Vice President
tfn +358 40 547 9441
marko.jurvansuu@vtt.fi

Reboot Finland IoT Factory, Uleåborgs universitet
Susanna Pirttikangas
Forskningsdirektör
tfn +358 40 707 8873
susanna.pirttikangas@oulu.fi

Åbo Akademi
Johan Lilius
Professor
tfn +358 40 544 0741
johan.lilius@abo.fi