Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Projektet OSMO2 erbjuder mångkulturellt kunnande

OSMO2 är ett projekt med syfte att stärka de lokala och regionala Navigatorernas förmåga att betjäna ungdomar. En kundgrupp som vuxit under de senaste åren är ungdomar med invandrarbakgrund. Projektet erbjuder kompetenshöjande insatser, utbildningar och handledningar – alltid baserat på behov och med kunden i fokus. Navigatorerna är lågtröskelservicepunkter som erbjuder unga under 30 år information, rådgivning och vägledning i sociala och utbildnings- och arbetsrelaterade frågor mångprofessionellt från en och samma lucka. Navigator-serviceformen introducerades 2015 som en del av ungdomsgarantin. Det finns cirka 70 Navigatorer runt om i landet (2019).

Kolla in filmen för mer info om OSMO2:

https://youtu.be/xbRRtOPcF_0

 

Projektet pågår till och med augusti 2021 och finansieras av Europeiska socialfonden ESF och är en del av ESF-helheten Relevant handledning. Medfinansiär är Svenska kulturfonden. Projektägare är JAMK, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu, utöver Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi deltar HAMK Hämeen ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu och Diakonia-ammattikorkeakoulu som projektparter.


Artikeln ingår i CLL:s nyhetsbrev 4/2020

CLL:s nyhetsbrev

Centret för livslångt lärande – startsida