Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Det europeiska MegaM@Rt2-projektet använder AI och avancerade modelleringstekniker för kontinuerlig utveckling och runtime-validering av komplexa system

Åbo Akademi deltar i industrimässan Teknologia 19 i Helsingfors där vi tillsammans med våra finländska partner presenterar några mellanresultat av det europeiska projektet MegaM@Rt2 (megamart2-ecsel.eu).

MegaM@Rt2 är ett treårigt projekt, finansierat av European Components and Systems for European Leadership Joint Undertaking (ECSEL JU) inom det europeiska H2020-programmet som inleddes i april 2017. Projektet involverar 27 organisationer, grupperade i kluster från sex olika länder, och det siktar på att erbjuda en rad mjukvarumodelleringsverktyg för att hjälpa organisationer förbättra sin produktivitet och kvaliteten av sina resultat.

Inom projektet undersöker Åbo Akademi runtime-validering av komplexa cyberfysiska system och agerar därtill som teknisk ledare för projektet och som landskoordinator för Finland.

Den viktigaste målsättningen för MegaM@Rt2 är att skapa ett integrerat ramverk som ska omfatta skalbara metoder och verktyg för kontinuerlig systemutveckling samt runtime-validering och verifiering (V&V) för att möta de behov som ställts av de åtta medverkande som är involverade i projektet med fallstudier. De medverkande representerar olika heterogena industridomäner, allt från transport och telekommunikation till logistik och tillverkning. För att möta dessa behov har 20 teknologi- och forskningsleverantörer erbjudit fler än 28 verktyg att integreras i MegaM@Rt2-ramverket, med det underliggande målet att erbjuda förbättrad effektivitet, kvalitet och förutsägbarhet av stora och komplexa industriella cyberfysiska system (CPS).

Nokia är en aktör som medverkar med en fallstudie inom MegaM@Rt2. Vid evenemanget Teknologia 19 kommer vi att presentera demon om hur vi använder artificiell intelligens för att förbättra effektiviteten av Nokias Base Station och i fortsättningen göra den kolneutral. Nokia AirScale Base Station är en väsentlig del av den nya end-till-end AirScale Radio Access-lösningen, som kommer att förändra det sätt nätverk byggs på. Därtill kommer vi att vid evenemanget presentera metoder för simulering och testgenerering på basis av modellbaserade specifikationer.

Den här fallstudien kan hittas vid evenemanget Teknologia 19, monter 7p138, på Mässcentrum Helsingfors, den 5–7 november 2019. MegaM@rt2 representeras av det finländska konsortiet: Nokia, Space Systems Finland, Åbo Akademi och Teknologiska forskningscentralen VTT. Vid montern finns flera demon av de verktyg som utvecklats inom MegaM@Rt2 för Nokias fallstudie.

För mer information, kontakta Dragos Truscan, akademilektor i datateknik (dragos.truscan@abo.fi).

https://youtu.be/-Esy3BS436w