Kirjoita tähän hakemasi!

Ajankohtaista

Ajankohtaista

Eurooppalainen MegaM@Rt2-projekti esittelee edistyksellisiä mallinnus- ja AI-teknologioita monimutkaisten järjestelmien jatkuvaan kehittämiseen ja ajonaikaiseen validointiin

Åbo Akademi osallistuu Teknologia 19 -teollisuusmessuille Helsingissä, jossa se yhdessä muiden suomalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa esittelee joitakin eurooppalaisen MegaM@Rt2-projektin väliaikatuloksia (megamart2-ecsel.eu).

MegaM@Rt2 on huhtikuussa 2017 alkanut kolmivuotinen projekti, jonka rahoittajana toimii European Components and Systems for European Leadership Joint Undertaking (ECSEL JU) H2020 EU-puiteohjelman alaisena. Projektiin osallistuu 27 organisaatiota ryhmittyneenä kuudesta eri maasta tuleviin klustereihin, joiden tarkoituksena on tarjota sarja ohjelmistomallinnustyökaluja auttamaan organisaatioita parantamaan tuottavuuttaan ja tulostensa laatua.

Tässä projektissa Åbo Akademi tutkii monimutkaisten kyberfysikaalisten järjestelmien ajonaikaista validointia, minkä lisäksi se toimii projektin teknisenä johtajana ja Suomen maakoordinaattorina.

MegaM@Rt2:n tärkeimpänä tavoitteena on luoda integroidut puitteet, joihin sisältyisivät skaalautuvat menetelmät sekä työkalut jatkuvaa järjestelmäkehitystä ja ajonaikaista validointia ja verifiointia (V&V) varten. V&V pyrkii löytämään ratkaisuja niiden kahdeksan tapaustutkimuksen tarjoajille, jotka osallistuvat projektiin. Nämä toimijat edustavat monia eri teollisuuden aloja aina tavara- ja tietoliikenteestä logistiikkaan ja valmistavaan teollisuuteen. Vastatakseen näiden tarpeisiin kaksikymmentä teknologia- ja tiedetoimijaa tarjoaa yli 28 työkalua integroitaviksi MegaM@Rt2-puitekehykseen, taustalla olevana tavoitteenaan parantaa suurten ja monimutkaisten teollisten kyberfysikaalisten järjestelmien (CPS) tuottavuutta, laatua ja ennakoitavuutta.

Nokia on yksi teollisten tapaustutkimusten tarjoajista MegaM@Rt2:ssa. Teknologia 19-tapahtumassa esittelemme demoja siitä, miten käytämme tekoälyä parantaaksemme Nokian Base Station -tukiaseman tehokkuutta ja tehdäksemme siitä tulevaisuudessa hiilineutraalin. Nokian AirScale Base Station on olennainen osa uutta, päästä-päähän AirScale Radio Access -ratkaisua, joka tulee muuttamaan sen, miten tietoverkot rakennetaan. Tämän lisäksi esittelemme tapahtumassa menetelmiä mallipohjaisten vaatimusmäärittelyjen pohjalta tapahtuvaan simulointiin ja testigenerointiin.

Tämän tapaustutkimuksen löytää Teknologia 19 -tapahtumasta, messupiste 7p138, Helsingin Messukeskuksesta, 5.–7. marraskuuta 2019. MegaM@rt2:a edustaa Suomen konsortio: Nokia, Space Systems Finland, Åbo Akademi ja Teknologian tutkimuskeskus VTT. Messupisteen luota löydät useita demoja työkaluista, joita on kehitetty MegaM@Rt2:ssa Nokian tapaustutkimusta varten.

Lisätietoja antaa akatemialehtori Dragos Truscan (dragos.truscan@abo.fi).

https://youtu.be/-Esy3BS436w