Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Projekt om den finländska konsthistorien får stort anslag

Projektet FiKon – Nya perspektiv på Finlands konsthistoria ska med hjälp av ny, mångvetenskaplig, akademisk forskning uppdatera och revidera konstens historia i Finland. Nu får projektet ett finansieringsanslag på 240 000 euro från Alfred Kordelins stiftelse.

Syftet med projektet är att ta fram ett nytt tredelat översiktsverk om den finländska konstens och arkitekturens historia. Tidsmässigt överblickar boken konsten under medeltiden fram till global nutidskonst.

De översiktsverk som används inom området i dag, både inom universiteten, av lärare och på muséer, har redan mer än 20 år på nacken. Eftersom sättet att tolka finländsk konst och konsthistorien som område har förändrats på ett avgörande sätt under de två senaste decennierna, är en uppdatering nödvändig. Det verk som är under arbete inom projektet FiKon ska kunna användas av såväl studerande på högskolenivå som den breda konst- och arkitekturintresserade publiken.

Projektet FiKon leds av biträdande professor (tenure track) Marie-Sofie Lundström vid konstvetenskapen vid Åbo Akademi, men projektet utförs i nära samarbete med experter vid andra inhemska universitet och vid olika konstinstitutioner.
Förutom projektteamet vid Åbo Akademi engagerar projektarbetet också redaktionsråd för varje tidsepok från medeltiden fram till nutid. Råden utgörs av renommerade experter på ett visst område som även fungerar som skribenter. Utöver redaktionsrådsmedlemmarna deltar en stor mängd experter inom olika områden, främst konstvetare, som skribenter.

Projektiden för är 1.4.2022 – 31.3.2024 där första delen av projekttiden, 1.8.2021 – 31.12.2021 finansierades av Svenska kulturfonden.

Alfred Kordelins stiftelse är en privat ideell stipendiestiftelse som stödjer vetenskap och kultur med cirka 5 miljoner euro per år.

Mera information:
Marie-Sofie Lundström, biträdande professor (tenure track)
Telefon: 040 5005 242
E-post: marlunds@abo.fi