Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Kultur- och historieutbildningen vid Åbo Akademi får breddat fokus

Åbo Akademi börjar ge studerande möjlighet att rikta in sig på kulturledarskap och litterär produktion. De två nya inriktningarna erbjuds inom utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi från och med hösten 2021.

Den humanistiska utbildningen vid Åbo Akademi får nya former från hösten 2021. Utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi introducerar två nya arbetslivsblock: kulturledning och litterär produktion. De nya alternativen ger insikt i arts management och kulturförvaltning, respektive skrivande i humaniora inom olika genrer och medier. Möjligheten att rikta in sig på att bli ämneslärare finns fortfarande kvar.

– Behovet att beakta arbetslivsrelevansen inom utbildningen blir allt större. Samtidigt vill vi ge våra studerande en tydlig uppfattning om sitt eget kunnande och de kompetenser de skaffar sig genom studierna. Det här är något som ofta ansetts otydligt inom humaniora, säger Peter Nynäs, dekan för fakulteten för humaniora, psykologi och teologi.

Omfattningen på arbetslivsblocken är 25 studiepoäng och de kompletterar ämnesstudierna. Blocken kommer att innehålla en praktikperiod. Alla studerande skall fortfarande också läsa ett huvudämne bland ämnena filosofi, genusvetenskap, historia, konstvetenskap, kulturanalys, litteraturvetenskap, musikvetenskap och religionsvetenskap.

– Parallellt förstärker vi också undervisningen i humanioras samhälleliga betydelse, som en gemensam bas för alla studerande. Vi är ett universitet och inte en yrkeshögskola så utbildningen skall fortsättningsvis ha en stark förankring i forskning och akademisk ämneskompetens, säger Martin Gustafsson, professor och utbildningslinjeansvarig.

Utvecklingen av de enskilda kurserna är nu i slutskedet och leds av universitetslärarna Anna Möller-Sibelius och Inka-Maria Nyman. Under arbetet har fakulteten tagit hjälp av alumner inom arbetslivet. Dessa betonade ofta värdet av arbetslivsrelevans och kontakt till fältet genom gästföreläsare, studiebesök och praktik.

– Responsen betonade att de nya kursblocken ger studerandena möjlighet att också tänka framåt, dels vilka möjligheter som finns och var de passar in, dels hur ser fältet ut och vad man behöver kunna i praktiken, säger Peter Nynäs.

Arbetet med att utveckla utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi följer Åbo Akademis strategi, som lyfter fram samverkan med näringslivet och övriga samhällsaktörer för utökad arbetslivsrelevans i utbildningar. Det har gjorts möjligt tack vare en donation från Svenska Kulturfonden.

För mera information:
Martin Gustafsson
Professor i filosofi vid Åbo Akademi
E-post: martin.gustafsson@abo.fi
Tfn +358 469215893

Anna Möller-Sibelius
Universitetslärare i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi
E-post: anna.moller-sibelius@abo.fi
Tfn +358 504784464

Inka-Maria Nyman
Doktorand i musikvetenskap vid Åbo Akademi
E-post: inka-maria.nyman@abo.fi
Tfn +358 504623939

Peter Nynäs
Dekan för fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi
E-post: peter.nynas@abo.fi
Tfn: +358 40 587 3187