Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Professur i offentlig rätt får donation från Tore och Herdis Modeens stiftelse och byter samtidigt namn

Tore och Herdis Modeens stiftelse donerar 650 000 euro till professuren i offentlig rätt vid Åbo Akademi under en period av initialt fem år. I samband med donationen ändras namnet på professuren till Modeenska professuren i offentlig rätt.

Donationen är primärt avsedd för doktorandfinansiering men även för lärar- och forskarresurser samt andra forsknings- och undervisningsrelaterade kostnader till stöd för utvecklingen av rättsområdet offentlig rätt.

– Med donationen vill stiftelsen bygga på det arv som Tore Modeen lämnat vid Åbo Akademi och säkerställa att lärostolen för offentlig rätt fortsatt har en stark roll inom utbildningsprogrammet för juridik. Stiftelsen vill uppmärksamma akademins satsning på fullskalig utbildning i juridik och därigenom tillgången till svenskspråkiga jurister samt återknyta till professor Modeens insatser vid Åbo Akademi under tjugo års tid. Fru Herdis Modeen är mycket glad med anledning av donationen, säger Johan Aura, stiftelsens styrelseordförande.

Professor Tore Modeen verkade under åren 1957-1997 vid Åbo Akademi. Under åren i Åbo kom Modeen att intressera sig för minoriteters rättigheter och skydd, däribland Ålandsfrågan och språkfrågor, teman som är ytterst aktuella ännu idag. Han intresserade sig också för många andra aktuella frågor som hör under offentlig rätt, däribland automatiserat beslutsfattande och reglering av artificiell intelligens. Den stiftelse som Tore och Herdis Modeen grundade 1997 har som ändamål att stöda vetenskap, konst och bildning.

– För Åbo Akademi och för juridiken inom fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik betyder denna donation väldigt mycket. Den utgör ett tillägg till existerande resurser och den både konsoliderar och fördjupar de forsknings- och undervisningsinsatser som hittills gjorts. Vi tar emot donationen med stor tacksamhet och tänker att den Modeenska lärostolen i offentlig rätt i denna utformning utgör en utmärkt fortsättning på arbete inom de tematiska områden som professor Modeen var intresserad av, säger Markku Suksi, ansvarig professor i offentlig rätt.

Mera information:
Markku Suksi, ansvarig professor i offentlig rätt vid Åbo Akademi
Telefon: 358 469219338.6
E-post: markku.suksi@abo.fi.

Johan Aura, Tore och Herdis Modeens stiftelse
Telefon: 040 355 9935
johan.aura@sfv.fi