Kirjoita tähän hakemasi!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Julkisoikeuden professuuri saa lahjoituksen Tore och Herdis Modeenin säätiöltä ja professuuri vaihtaa samalla nimeä

Tore och Herdis Modeens stiftelse -säätiö lahjoittaa 650 000 euroa Åbo Akademin julkisoikeuden professuurille aluksi viiden vuoden aikana. Lahjoituksen yhteydessä professuurin nimi muuttuu. Uusi nimi on ”Modeenska professuren i offentlig rätt” (”julkisoikeuden Modeen- professuuri”).

Lahjoitus on tarkoitettu ensisijaisesti tohtorikoulutuksen rahoittamiseen mutta myös opettaja- ja tutkijaresursseihin sekä muihin tutkimus- ja opetuskustannuksiin, joilla tuetaan julkisoikeuden alan kehitystä.

– Lahjoituksella säätiö haluaa jatkaa Tore Modeenin Åbo Akademihin jättämää perintöä ja varmistaa, että julkisoikeuden oppituolilla on jatkossakin vahva rooli oikeustieteen koulutusohjelmassa. Säätiö haluaa huomioida Åbo Akademin panostuksen täysimittaiseen oikeustieteen koulutukseen ja sitä kautta ruotsinkielisten juristien saatavuuteen sekä palata professori Modeenin Åbo Akademissa usean vuosikymmenen aikana antamaan panokseen. Rouva Herdis Modeen on erittäin iloinen lahjoituksesta, sanoo säätiön hallituksen puheenjohtaja Johan Aura.

Professori Tore Modeen toimi Åbo Akademissa vuosina 1957–1997. Turussa viettäminään vuosina Modeen kiinnostui vähemmistöjen oikeuksista ja suojelusta, mukaan lukien Ahvenanmaan kysymys ja kielikysymykset, jotka ovat erittäin ajankohtaisia vielä tänäkin päivänä. Hän oli kiinnostunut myös monista muista julkisoikeuden piiriin kuuluvista ajankohtaisista asioista, joihin tällä hetkellä kuuluu automatisoitu päätöksenteko ja tekoälyn sääntely. Tore ja Herdis Modeenin vuonna 1997 perustaman säätiön tarkoituksena on tukea tiedettä, taidetta ja sivistystä.

– Tällä lahjoituksella on erittäin suuri merkitys Åbo Akademille ja oikeustieteelle ÅA:n yhteiskuntatieteiden, kauppatieteiden ja oikeustieteen tiedekunnassa. Se on lisä nykyisiin resursseihin, ja se sekä vahvistaa että syventää tähän asti tehtyä tutkimus- ja opetustyötä. Otamme lahjoituksen vastaan suurella kiitollisuudella. Olemme sitä mieltä, että ”julkisoikeuden Modeen -oppituoli” on tässä muodossa erinomainen jatko työlle niillä aihealueilla, joista professori Modeen oli kiinnostunut, sanoo julkisoikeuden vastuuprofessori Markku Suksi.

Lisätietoja:
Markku Suksi, Åbo Akademin julkisoikeuden vastuuprofessori
Puhelin: 358 469219338.
S-posti: markku.suksi@abo.fi.

Johan Aura, Tore och Herdis Modeens stiftelse
Puhelin: 040 355 9935
johan.aura@sfv.fi