Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Professor Pippa Norris föreläser vid Statsvetardagarna 2021

Professor Pippa Norris från Harvarduniversitetet i USA kommer att vara keynote-talare vid Statsvetardagarna den 10 maj 2021.

Statsvetardagarna är Statsvetenskapliga föreningens årliga huvudevenemang. Temat för årets evenemang, som koordineras av Åbo Akademi, är ”Demokratins kris och framtid”.

Pippa Norris är en av världens ledande statsvetare och demokratiforskare. Hon har forskat i bland annat proteströstning, populism, folkopinion, val, genuspolitik och politisk kommunikation i flera länder. Hon är en välkänd talare och en produktiv författare som har publicerat ett femtiotal böcker.

Vid Statsvetardagarna talar Pippa Norris under rubriken “The two faces of trust (aka the cautionary tale of Little Red Riding Hood)”. Presentationen bygger på hennes kommande bok ”In Praise of Skepticism”, där hon visar att riskerna med alltför stor tilltro till varandra, både bland individer och bland samhällen, ofta underskattas. Medborgare behöver kunna ställa sig skeptiska och utvärdera vilka aktörer och vilken information som är trovärdig.

– Vi är mycket hedrade av att ha professor Norris som keynote-talare. Pippa Norris har starkt bidragit till den forskningsagenda som ligger i fokus för spetsforskningsenheten The Future of Democracy, FutuDem vid Åbo Akademi, säger professor Kimmo Grönlund som leder FutuDem- spetsforskningsenheten.

– Många av världens demokratier står idag inför stora utmaningar på grund av ett utbrett misstroende mot demokrati och på grund av politiker som är beredda att öppet strunta i demokratiska normer. Föreläsningen erbjuder ett unikt tillfälle att höra om banbrytande forskning om problemen med demokratiskt förtroende från en expert som i årtionden har studerat människors attityder till demokrati, säger Inga Saikkonen, Akademiforskare i statskunskap vid Åbo Akademi.

Mera information:

Statsvetardagarnas webbplats.

Kontakt:

Kimmo Grönlund, professor i statskunskap, Åbo Akademi
kimmo.gronlund@abo.fi
050 409 6409

Inga Saikkonen, Akademiforskare (Finlands Akademi)
inga.saikkonen@abo.fi
050 573 7835