Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Professor Klaus Elenius ny vetenskaplig direktör för BioCity Turku

Klaus Elenius
Klaus Elenius. Foto: Åbo universitet/Suvi Harvisalo.

Klaus Elenius, professor i medicinsk biokemi, har utsetts till ny vetenskaplig direktör för BioCity Turku. Den femåriga befattningen inleds den 1 januari 2022.

BioCity Turku är en takorganisation som stöder och koordinerar forskning inom biovetenskaper vid Åbo Akademi och Åbo universitet.

Till den vetenskapliga direktörens uppgifter hör att utveckla forskningen och främja samarbetet mellan forskare inom biovetenskap och medicin. Över 140 forskargrupper ingår i BioCitys internationella forskargemenskap.

– BioCity Turku har en nyckelroll när det gäller att representera och samordna forskning inom biovetenskap på både nationell och lokal nivå. I Åboregionen har BioCity unika möjligheter att stödja nätverksbygge mellan två universitet, ett universitetssjukhus och aktivt näringsliv, säger Klaus Elenius.

– Modern forskning kan inte bedrivas på hög nivå utan koordinering och nätverksskapande mellan experter inom olika områden. I det här samarbetet har forskningsfinansiärerna, universiteten och sjukhusen samt näringslivet alla en viktig roll, säger Elenius.

Klaus Elenius har gjort en anmärkningsvärd karriär inom forskning i bland annat cancer och hjärtsjukdomar. Han har varit professor i medicinsk biokemi vid Åbo universitet sedan 2010.

Elenius efterträder Jyrki Heino, professor i biokemi vid Åbo universitet, som har lett BioCity Turku sedan 2004.