Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Bedömningen av konvertering i asylsökningsprocessen är krävande

FM Vaula Meisalmis pro gradu-avhandling i religionsvetenskap vid Åbo Akademi utsågs av Religionsvetenskapliga sällskapet i Finland till årets bästa avhandling. I sin forskning har Meisalmi granskat Migrationsverkets (Migri) utgångspunkter för sina trovärdighetsbedömningar av religiösa konverteringar.

Meisalmi utgick i sin forskning från Migris intervjuer med asylprövningen och asylbeslut från år 2016. Prövningarna berörde personer från Iran, Irak och Afghanistan.

I studien visar Meisalmi på Migris tendens att i asylbedömningen betrakta religion på ett snävt sätt som en andlig övertygelse. Konvertering uppfattas då som ett resultat av en lång teologisk reflektion. Myndigheternas förståelse av religion har en avgörande roll för asylsökandes framtid. Resultaten från forskningen har presenterats för asylenheten vid Migri och studien kan användas i deras arbete.

Priset överlämnades av docent Minna Opas från Åbo universitet i samband med Religionsvetenskapens dag som i år behandlade religiös läskunnighet och arrangerades i Helsingfors av Religionsvetenskapliga sällskapet. Sällskapet är en sammanhållande organisation i Finland för studiet av religion.

I samband med utdelningen betonade Opas att Meisalmis forskning är aktuell och samhälleligt betydelsefull:

– Förmåga att förstå och igenkänna religiös mångfald samt religionsvetenskaplig expertis har stor vikt i samhälleliga beslutsprocesser.

 

För mera information:

Religionsvetenskapliga sällskapet i Finland, ordförande Tiina Mahlamäki, tituma@utu.fi

Åbo Akademi, professor i religionsvetenskap, Peter Nynäs, peter.nynas@abo.fi, tel. +358 46 921 9268