Kirjoita tähän hakemasi!

Ajankohtaista

Ajankohtaista

Åbo Akademissa tehty pro gradu -tutkielma palkittiin vuoden parhaana

Suomen uskontotieteellinen seura (SUS) palkitsi viime perjantaina FM Vaula Meisalmen pro gradu -tutkielman vuoden parhaana. Åbo Akademissa valmistuneessa tutkimuksessa Meisalmi tarkasteli niitä perusteita, joilla Maahanmuuttovirasto (Migri) tekee päätöksiä uskonnollisen kääntymisen aitoudesta.

Aineistona Meisalmella oli Migrin tekemiä turvapaikkapuhutteluja ja niiden pohjalta tehdyt päätökset. Pääosin vuonna 2016 tehdyt päätökset koskivat iranilaisia, irakilaisia ja afganistanilaisia henkilöitä.

Tutkimus esittää, että päätösten pohjalla vaikuttaa Migrin yksinkertaistava käsitys uskonnosta ensisijaisesti hengellisenä vakaumuksena. Uskonnollisen kääntymisen nähdään siten olevan pitkän teologisen pohdinnan tulos. Viranomaisten käsityksellä uskonnosta on tärkeä rooli turvapaikanhakijoiden tulevaisuuden kannalta. Työn tulokset on esitelty turvapaikkayksikölle ja tutkimus on annettu viraston käyttöön.

Palkinnon luovutti dosentti Minna Opas Turun yliopistosta Helsingissä SUS:in järjestetyssä uskonnonlukutaitoa käsittelevässä Uskontotieteen päivässä. SUS on uskontotieteellisen tutkimuksen keskusseura, jonka tarkoituksena on edistää uskontotieteellistä tutkimusta Suomessa. Palkinnonjaon perusteluissaan Opas painotti Meisalmen tutkimuksen yhteiskunnallista ajankohtaisuutta ja merkittävyyttä.

– Uskonnon monimuotoisuuden tunnistamisella ja uskontotieteellisellä asiantuntijuudella on suuri merkitys yhteiskunnallisiin päätöksentekoprosesseihin.

 

Lisätietoa antaa:

Suomen uskontotieteellinen seura, puh.joht. Tiina Mahlamäki, tituma@utu.fi

Åbo Akademi, uskontotieteen professori Peter Nynäs, peter.nynas@abo.fi, puh. +358 46 921 9268