Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Öppna universitetet vid ÅA erbjuder digert kursutbud på distans

Öppna universitetet vid Åbo Akademi (Öpu) erbjuder ett mångsidigt utbud på närmare 300 kurser under läsåret 2020–2021.

En intressant nyhet för i år är kursen ”Yoga, Meditation and Tantric Bliss in South Asia and the West” (5 sp) som ges inom ämnet religionsvetenskap. Målet med kursen är att ge en förståelse för några av de Sydasiatiska religiösa eller andliga traditioner som nått västerlandet sedan slutet på 1800-talet, till exempel Swami Vivekananda, Transcendental Meditation och Hare Krishna-rörelsen. Kursens huvudsakliga fokus ligger på hur dessa traditioner utvecklats i sina nya kontexter. Kursen går på engelska och inleds 15.9.

– Yoga är i dag populärare än någonsin. Sociala medier är fulla av de mest konstfärdiga positioner och yogakurserna blir snabbt fullbokade vid till exempel arbetar- och medborgarinstituten. Men handen på hjärtat, hur många känner till yogans ursprung och dess olika traditioner? I den här kursen gör man en djupdykning i några av de traditioner som nått västerlandet sedan slutet av 1800-talet, säger Carina Gräsbeck, planerare vid Öppna universitetet. 

Andra intressanta plock ur kurskatalogen är bland annat en helhet bestående av sex kurser i hållbar utveckling, med teman som social hållbarhet, vardagens kemikalier, samt hållbar och cirkulär ekonomi. Dessutom erbjuds fem kurser i farmaci, ett redan populärt ämne som väntas öka i popularitet efter att Åbo Akademi beviljats rätten att utbilda provisorer och erbjuda utbildning som leder ända till farmacie licentiat- och farmacie doktorsexamen.

Öpu erbjuder också ett brett utbud av kurser i psykologi, krispsykologi, utvecklingspsykologi, samt idrottspsykologi. 

Så gott som alla Öpukurser läsåret 2020–2021 erbjuds som nätkurser. Utbildningschef Majlen Saarinen vid Öppna universitetet säger att satsningen på nätkurser dels görs på grund av rådande pandemiläge, dels för att få en mer jämlik geografisk spridning på kursutbudet. 

– Vid Öppna universitetet vid Åbo Akademi har vi över tjugo års erfarenhet av att erbjuda nätkurser. Under coronavåren och inför det nya läsåret har vi breddat utbudet ytterligare. På det här sättet har fler möjlighet att delta då ingen fysisk närvaro i Åbo eller Vasa krävs, säger Saarinen. 

Kurserna som erbjuds på distans underlättar också för dem som vill ansöka om en studieplats till Åbo Akademi via Öppna universitetsleden (Öpuleden). Öpuleden är en alternativ form av antagning där man läser universitetskurser utan att vara inskriven och kan sedan med de avklarade kurserna ansöka om studieplats för examensstudier vid Åbo Akademi. Om man kommer in får man kurserna till godo inom sin examen.

– Öpuleden som alternativ till att ansöka om studieplats har funnits en längre tid, men har utvecklats inom ett nationellt projekt under de senaste två åren. Numera kan vi erbjuda nya Öpuleder till 13 av Åbo Akademis utbildningslinjer. Genom att kursutbudet är mestadels på distans, kan man till exempel vänta med att flytta till studieorten för examensstudier, säger Saarinen. 

Anmälan till höstens Öpukurser öppnade 17.8. Öppna universitetets kurser är öppna för alla intresserade – man behöver inte vara inskriven vid universitetet för att avlägga dem. Avgiften är 50 euro/termin. För dem som avlägger kurser via någon av Öpus samarbetsparter kan en avgift tillkomma.

Öpus samarbetsparter är Borgå folkakademi, Borgå medborgarinstitut, Folkhälsan utbildning Norrvalla, Hangö sommaruniversitet, Helsingfors stads svenska arbetarinstitut, Högskolan på Åland/Öppna högskolan, Kristinestads medborgarinstitut, Lovisa svenska medborgarinstitut, Närpes vuxeninstitut, Pedersöre medborgarinstitut, Sibbo institut, Vasa sommaruniversitet, Vasa sommaruniversitet i Jakobstad samt Västra Nylands folkhögskola.

Öppna universitetets kurskatalog finns på adressen: www.abo.fi/centret-for-livslangt-larande/oppna-universitetet/kurskataloger, anmälan sker via adressen: https://www.abo.fi/opu-anmalan/

Mera information om Öppna universitetet: www.abo.fi/opu

Mera information om Öpuleden: www.abo.fi/opuleden

 

För mera information: 

Utbildningschef vid Åbo Akademis Öppna universitet
Majlen Saarinen
Telefon: 046 920 2598

Utbildningsplanerare för bl.a. religionsvetenskap
Carina Gräsbeck
Telefon: 046 920 2253

Utbildningsplanerare för bl.a. hållbar utveckling och farmaci
Johanna Fredenberg
Telefon: 046 920 2215