Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Öppna universitetet söker planerare – sök senast 15.10

Öppna universitetet vid Åbo Akademi (Öpu) lediganslår en tidsbunden anställning som planerare. Placeringsorten är Åbo.

Till uppgiften hör utbildningsplanering och -utveckling samt undervisningsuppgifter i psykologi.

En planerare vid Öppna universitetet jobbar med kursplanering, undervisning, administration, uppföljning, kundservice och marknadsföring, samt utveckling av verksamheten. I arbetet ingår samarbete internt inom universitetet och med externa utbildningsarrangörer. Utbildningsplaneraren kommer ytterligare att vara engagerad i utvecklingsprojekt.

Vill du bli en i Öpugänget? Sök senast 15.10.2020 kl. 15.00.

Har du frågor? Kontakta utbildningschefen vid Öpu Majlen Saarinen eller utbildningschefen vid Centret för livslångt lärande där Öpu är en del, Katarina Drugg.

Kontaktuppgifter och mera information finns i platsannonsen.
Mera om Öppna universitetet på webben.

Det finns en plats ledig, kanske för dig?