Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Nytt storprojekt i hållbar elproduktion med biomassa och avfall

Åbo Akademi har startat ett nytt treårigt projekt inom området för hållbar användning av olika biomassor och avfall i storskalig elektricitetsproduktion. I projektet ”Clean and Efficient Utilization of Demanding Fuels”, CLUE2, deltar fem internationella storföretag: ANDRITZ, International Paper, Metsä Fibre, UPM-Kymmene och Valmet Technologies.

– Samarbetet med Metsä Fibre är nytt, men med de andra industrierna har vi redan samarbetat en längre tid. Nu bygger vi vidare på det, säger Patrik Yrjas, docent och akademilektor i oorganisk kemi vid Åbo Akademi.

Biomassor och avfall utgör billiga energikällor. Deras användning i storskalig elektricitetsproduktion begränsas dock ofta av föroreningar, såsom klor, svavel, fosfor, alkalimetaller och tungmetaller, som lätt skapar korrosion och driftsproblem, samt oönskade rökgasutsläpp.

Projektet stöder effektivare och säkrare användning av dessa bränslen och bränsleblandningar genom att öka förståelsen för den relevanta högtemperaturkemin. Man kan öka driftsäkerheten och anläggningens tillgänglighet bland annat genom att använda lämpliga tillsatsmedel eller genom noggrann optimering av bränslenas blandningsförhållanden.

– Ibland kan det vara så att två bränslen som i sig är problematiska skapar positiva synergier och eliminerar problemen bara man blandar dem i rätta mängder, säger Yrjas.

Projektet utförs inom ramarna för molekylär process- och materialteknik, som är en av Åbo Akademis fyra forskningsprofiler. I projektet, som omfattar flera olika delprojekt, deltar ett tiotal doktorander och postdoc-forskare vid fakulteten i naturvetenskap och teknik.

De deltagande företagen finansierar projektet med sammanlagt 450 000 euro. Utöver detta, kopplas till projektet arbeten med finansiering från bland annat Finlands Akademi. Projektets totala omfattning beräknas uppgå till cirka 1 miljon euro.

Projektet leds och koordineras av docenterna Markus Engblom och Patrik Yrjas, samt professor Leena Hupa. Professor Mikko Hupa fungerar som projektets vetenskapliga rådgivare. Projekttiden är 1.12.2019–30.11.2022.

 

Mera information:

Patrik Yrjas
Docent i oorganisk kemi vid Åbo Akademi
E-post: patrik.yrjas@abo.fi
Tfn +358 46 921 9021