Kirjoita tähän hakemasi!

Ajankohtaista

Ajankohtaista

Uusi suurhanke selvittää biomassan ja jätteiden hyödyntämistä kestävään sähköntuotantoon

Åbo Akademissa on käynnistynyt uusi kolmivuotinen hanke, jossa selvitetään biomassa- ja jätemateriaalien kestävää hyödyntämistä suuren mittakaavan sähköntuotannossa. CLUE2-hankkeessa (Clean and Efficient Utilization of Demanding Fuels) on mukana viisi kansainvälistä suuryritystä: ANDRITZ, International Paper, Metsä Fibre, UPM-Kymmene ja Valmet Technologies.

– Metsä Fibre on uusi yhteistyökumppani, kun taas muiden teollisuustahojen kanssa olemme tehneet jo pidemmän aikaa yhteistyötä, jonka pohjalta jatkamme nyt tutkimus- ja kehitystyötä, kertoo Åbo Akademin epäorgaanisen kemian yliopistonlehtori, dosentti Patrik Yrjas.

Biomassat ja jätteet ovat edullisia energialähteitä. Niiden käyttöä suuren mittakaavan sähköntuotantoon rajoittavat usein kuitenkin erilaiset epäpuhtaudet, kuten kloori, rikki, fosfori sekä alkali- ja raskasmetallit, jotka aiheuttavat helposti korroosiota ja käyttöongelmia sekä ei-toivottuja savukaasupäästöjä.

Tutkimushanke tukee näiden polttoaineiden ja polttoaineseosten tehokkaampaa ja turvallisempaa käyttöä lisäämällä tietämystä epäpuhtauksien korkealämpötilakemiasta erilaisissa poltto-olosuhteissa. Laitosten käyttövarmuutta ja käytettävyyttä voidaan parantaa muun muassa käyttämällä sopivia lisäaineita tai optimoimalla polttoaineiden sekoitussuhteet.

– Yksittäiset polttoaineet voivat sellaisenaan aiheuttaa ongelmia, mutta sopivasti aineita sekoittamalla voidaan ongelmat eliminoida ja saada aikaan synergiaetua, kertoo Yrjas.

Hanke toteutetaan molekulaarisen prosessi- ja materiaalitekniikan puitteissa, joka on yksi Åbo Akademin neljästä tutkimuksen profiilialueesta. Useasta osaprojektista koostuvaan hankkeeseen osallistuu kymmenkunta tohtorikoulutettavaa ja postdoc-tutkijaa luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa.

Yhteistyöyritykset rahoittavat tutkimushanketta yhteensä 450 000 eurolla. Lisäksi hankkeeseen liittyy mm. Suomen Akatemian rahoittamia osatutkimuksia. Hankkeen kokonaisarvoksi arvioidaan noin 1 miljoona euroa.

Hanketta johtavat ja koordinoivat dosentit Markus Engblom ja Patrik Yrjas sekä professori Leena Hupa. Professori Mikko Hupa toimii hankkeen tieteellisenä neuvonantajana. Hankekausi on 1.12.2019–30.11.2022.

 

Lisätietoja:

Patrik Yrjas
Epäorgaanisen kemian dosentti, Åbo Akademi
S-posti: patrik.yrjas@abo.fi
Puh. +358 46 921 9021