Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Nytt nordiskt magisterprogram i informationsteknologi möjliggör nordiskt utbyte och dubbelexamen

Åbo Akademi deltar i ett nordiskt projekt som ger möjlighet till noridskt utbyte och dubbelexamen inom informationsteknologi.

Till hösten startar Nordic Master Programme in Intelligent Software Systems (NISS) vid Åbo Akademi. Programmet ger möjlighet för magisterstuderande i informationsteknologi att läsa delar av sin utbildning vid ett annat universitet och ta en dubbelexamen. Samarbetsuniversiteten är utöver Åbo Akademi, Mälardalens högskola och Reykjavik Universitet.

Magistersprogrammet är ett femårigt projekt finansierat av Nordiska Ministerrådet. Totalt tar man in tio studerande per år, fördelat på de tre lärosätena.

Programmet erbjuder studerande som redan är antagna på magisterutbildningen i informationsteknologi vid Åbo Akademi, att läsa delar av sin utbildning i Sverige eller på Island. Samtidigt tar man en dubbelexamen, endera i informationsteknologi vid Åbo Akademi och datavetenskap vid Reykjavik Universitet eller i programvaruteknik eller intelligenta inbyggda system vid Mälardalens högskola. Syftet med NISS är att utveckla studenternas förmåga att bygga och hantera komplexa och stora mjukvarusystem och infrastrukturer, med ett internationellt perspektiv.

Ansökningsperioden för NISS är igång och pågår till och med den första april. Mera information: https://www.nordicmaster-niss.org/